Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Zróżnicowane źródła zakażenia C. difficile zidentyfikowane w sekwencjonowaniu całego genomu

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Uważano, że infekcja Clostridium difficile jest przenoszona głównie w ramach opieki zdrowotnej. Jednak rozprzestrzenienie endemiczne utrudniło identyfikację dokładnych źródeł infekcji i ocenę skuteczności interwencji. Metody
Od września 2007 r. Do marca 2011 r. Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie całego genomu na izolatach uzyskanych od wszystkich objawowych pacjentów z zakażeniem C. difficile stwierdzonym w placówkach opieki zdrowotnej lub w społeczności w Oxfordshire, w Zjednoczonym Królestwie. Porównaliśmy warianty pojedynczych nukleotydów (SNV) pomiędzy izolatami, stosując szybkości ewolucji C. difficile oszacowane na podstawie pierwszej i ostatniej próbki otrzymanej od każdego z 145 pacjentów, przy czym oczekiwane wartości SNV między izolowanymi izolatami uzyskano poniżej 124 dni oddzielnie, na podstawie przedziału przewidywania 95%. Następnie zidentyfikowaliśmy prawdopodobne powiązania epidemiologiczne między genetycznie powiązanymi przypadkami z danych dotyczących przyjęć do szpitali i lokalizacji społeczności.
Wyniki
Z 1250 przypadków C. difficile, które oceniono, 1223 (98%) z powodzeniem zsekwencjonowano. W porównaniu 957 próbek uzyskanych od kwietnia 2008 r. Do marca 2011 r. Z tymi uzyskanymi od września 2007 r., W sumie 333 izolatów (35%) miało nie więcej niż 2 SNV z co najmniej wcześniejszego przypadku i 428 izolatów (45%) miał więcej niż 10 SNV ze wszystkich poprzednich przypadków. Zmniejszenie częstości występowania w czasie było podobne w obu grupach, co sugeruje wpływ interwencji ukierunkowanych na przejście od ekspozycji na chorobę. Spośród 333 pacjentów z nie więcej niż 2 SNV (zgodnie z transmisją), 126 pacjentów (38%) miało bliski kontakt szpitalny z innym pacjentem, a 120 pacjentów (36%) nie miało kontaktu szpitalnego ani społeczności z innym pacjentem. W trakcie badania zidentyfikowano wyraźne podtypy zakażenia, co sugeruje znaczny rezerwuar C. difficile.
Wnioski
W ciągu 3 lat 45% przypadków C. difficile w Oxfordshire różniło się genetycznie od wszystkich wcześniejszych przypadków. Różnorodne genetycznie źródła oprócz pacjentów z objawami odgrywają główną rolę w transmisji C. difficile. (Finansowane przez brytyjską inicjatywę badawczą The Clinical Research Collaboration Translational Infection i inne).
Wprowadzenie
Uważa się, że większość epizodów zakażenia Clostridium difficile wynika z niedawnego nabycia w ramach opieki zdrowotnej. W związku z tym działania prewencyjne skupiają się na objawach pacjentów, ich bezpośrednim otoczeniu i rozważnym stosowaniu leków przeciwdrobnoustrojowych.1,2 Przenoszenie zakażenia C. difficile i otaczające je zakażenia osobników u ludzi jest dobrze udokumentowane.2-5 Istnieje jednak wiele inne potencjalne źródła, w tym pacjenci z bezobjawową kolonizacją6,7 i źródła w szerszym środowisku, takie jak woda, zwierzęta hodowlane lub zwierzęta domowe, oraz żywność.8 Udział przyczyn uzyskanych z tych źródeł w ogólnym obciążeniu chorobą jest niejasny, szczególnie w przypadku rosnące raporty o C powiązanej z lokalną społecznością
[więcej w: co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego, travisto ulotka, miesien dwuglowy uda ]

Tags: , ,

No Responses to “Zróżnicowane źródła zakażenia C. difficile zidentyfikowane w sekwencjonowaniu całego genomu”

 1. Pusher Says:

  Article marked with the noticed of: dieta dukana[...]

 2. Night Train Says:

  tak naprawdę istotna jest równowaga pierwiastków

 3. Marika Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: oczyszczanie ciała[...]

 4. Paulina Says:

  chyba przejdę się do trzeciego lekarza i zobaczymy co powie na ten temat

 5. Celtic Charger Says:

  [..] Cytowany fragment: grzybica[...]

 6. Matylda Says:

  Jaki jest cel takich artykułów jak ten i kilka innych

Powiązane tematy z artykułem: miesien dwuglowy uda tonik migdałowy travisto ulotka