Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Zróżnicowane źródła zakażenia C. difficile zidentyfikowane w sekwencjonowaniu całego genomu AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 7th, 2018

Poprzednie badania łączące dane z hospitalizacji i genotypowania wykazały, że przekazywanie przez kontakt szpitalny z pacjentami z zakażeniem C. difficile stanowi mniej niż 25% nowych przypadków 10,11. Jednak takie badania nie definitywnie nie opisały roli objawowej pacjenci w trakcie transmisji, ani też nie uwzględniają potencjalnego rozprzestrzeniania się na oddziałach szpitalnych przez ruch pacjentów, personelu i sprzętu12 lub potencjalnego rozprzestrzeniania się z kontaktów społeczności. Przekazywanie w poziomie od pacjentów z objawami nadal jest postrzegane jako źródło większości przypadków infekcji i stanowi podstawę najnowszych wytycznych w zakresie profilaktyki.13
Ocena przenoszenia w całym szpitalu za pomocą typowania sekwencyjnego multilocus lub rybotypowania jest utrudniona przez dużą liczbę pacjentów, którzy mają wspólny genotyp i kontakt w szpitalu. Jednak sekwencjonowanie całego genomu pokazuje, że istnieje znaczna różnorodność genetyczna, nawet w obrębie izolatów tego samego genotypu. 14 Aby ocenić rolę pacjentów z objawami w przenoszeniu C. difficile prowadzących do infekcji i określić, w jaki sposób transmisja ta zmieniała się w czasie, zbadaliśmy sekwencje całego genomu w izolatach uzyskanych od wszystkich pacjentów z zakażeniem C. difficile na określonym obszarze geograficznym w okresie 3,6 lat.
Metody
Populacja
Szpitale Uniwersyteckie w Oksfordzie, składające się z czterech szpitali o łącznej liczbie około 1600 łóżek (głównie w czteroosobowych zatokach w oddzielnych obszarach od 20 do 30 łóżek), zapewniają opiekę i ponad 90% usług szpitalnych w Oxfordshire, United Królestwo (przybliżona populacja, 600 000). Podczas badania praktyki kontroli zakażeń w tym systemie szpitalnym były zgodne z opublikowanymi wytycznymi (Tabela S1 w Dodatku Aneks, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu) .1,2 Wszyscy pacjenci z biegunką (zdefiniowaną jako .3 taborety w ciągu 24 godzin, które przybrały kształt pojemnika) zostały poddane testom na obecność C. difficile. Centralne laboratorium mikrobiologiczne szpitali wykorzystało testy immunoenzymatyczne na toksyny A i B (Meridian Bioscience), aby przetestować wszystkie próbki uzyskane w szpitalach i społeczności.
Od września 2007 r. Do marca 2011 r. Wszystkie próbki o pozytywnym wyniku testu immunoenzymatycznego były hodowane. Wyhodowane pojedyncze kolonie z izolatów dodatnich pod względem kulturowym poddano sekwencjonowaniu sekwencyjnemu multilocus10,15 i sekwencjonowaniu całego genomu. Powtórzone izolaty tego samego typu sekwencji od tego samego pacjenta nie były zsekwencjonowane, z wyjątkiem 148 losowo wybranych par próbek, które zostały użyte do oszacowania częstości różnorodności wewnątrz hosta i ewolucji (patrz Dodatek dodatkowy)
[podobne: badania w kierunku celiakii, leczenie pod mikroskopem warszawa, co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku celiakii co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego leczenie pod mikroskopem warszawa