Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Zero do 50 000 – 20-lecie szpitala ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Natomiast małe rezerwuary internistów ogólnych w krajach takich jak Kanada i Wielka Brytania utrudniły wysiłki na rzecz stworzenia programów stacjonarnych, obsadzonych przez specjalistów. Po trzecie, jakość, bezpieczeństwo pacjentów i ruchy wartościowe oraz powszechne wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej pojawiły się w momencie dojrzewania dziedziny hospitalist. Wczesny nacisk szpitali na ulepszanie systemów opieki4 zwiększył wiarygodność tej dziedziny i przyczynił się do rozwoju kadry młodych lekarzy, którzy ostatecznie przyjęliby lokalne i krajowe role przywódcze. Na przykład amerykański lekarz ogólny i główny lekarz centrów medycznych i usług medycznych to szpitalnicy – imponująca walidacja takiej młodej dziedziny.
W miarę, jak specjalizacja rosła w rozmiarach i posturze, model zrodził wariacje na temat jej głównego tematu. Jednym z oczywistych rozszerzeń byli pediatrzy ze szpitali, którzy obecnie stanowią około 10% szpitali. Bardziej twórcze wariacje obejmują dzielonych szpitalników , takich jak chirurgiczni hospicjanci (zwani również chirurgami zajmującymi się leczeniem chirurgii ostrej), neurochirurgiści i położnicy położniczy. Lekarze szpitalni często opiekują się również chirurgami lub specjalistami medycyny, co zmniejsza koszty i pozwala specjalistom skoncentrować się na zadaniach proceduralnych. 5 Wreszcie, kary pieniężne za readmisję spowodowały, że wielu hospitalizowanych zatrudniło personel opieki po przebytym ostrym udrożnieniu, aby poprawić koordynację z kolegami w ostrym poło eniu. szpitale opiekuńcze.
Pomimo niespotykanego wzrostu w szpitalach, pojawiły się wyzwania. Model opiera się na założeniu, że korzyści płynące ze specjalizacji stacjonarnej i obecności w pełnym wymiarze godzin w szpitalu przeważają nad wadami celowej nieciągłości opieki. Mimo że szpitalnicy byli liderami w tworzeniu systemów (np. Protokołów przekazania i wywoływania pacjentów po wypisie ze szpitala) w celu złagodzenia szkód wynikających z nieciągłości, pozostaje on piętą Achillesową modelu.
Wielu hospitalizowanych ma wartość dodaną jako lokalni liderzy w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i innowacji, ale niektórzy funkcjonują bardziej jako pracownicy zmianowi. Na przykład wielu środowiskowych hospitalizowanych ma 7-dniowy, 7-dniowy harmonogram, który koncentruje się głównie na dużej liczbie pracy klinicznej i wysyła niewypowiedziany, jasny przekaz, że pod koniec intensywnego klinicznego okresu , jeden jest wyłączony i niezaangażowany. Nasze wrażenie jest takie, że programy dla hospitalizowanych świadczą o większej wartości, kiedy hospitalizacyjne hospitalizacje (kliniczne skurcze ) są uzupełniane przez ukierunkowaną na system diastolę , podczas której aktywność kliniczna jest ograniczona, ale przyczyniają się do kluczowych programów instytucjonalnych. Wydajna rozkurcz jest bardziej prawdopodobna, gdy szpitalnicy mają silne przywództwo, solidny program rozwoju zawodowego i wzajemne zobowiązanie szpitala-szpitala do dodawania wartości w określonym i uporządkowanym czasie nieklinicznym.
Inną problematyczną, choć nieprzewidzianą konsekwencją stosowania szpitali, jest zmniejszona rola specjalistów i badaczy zajmujących się usługami dydaktycznymi. Ponieważ specjaliści są o wiele mniej prawdopodobne, niż gdy byli kiedyś w szpitalu, stażyści mają mniejszy kontakt z nimi i mniejszą ekspozycję na nauki podstawowe i translacyjne.
Wreszcie, kilka akademickich grup szpitalnych, które opracowały znaczące programy badawcze, ogólnie kładzie nacisk na wdrażanie inicjatyw związanych z jakością i systemami
[przypisy: przychodnia chrzanowskiego gdynia, komornik wojtyna, choroba von gierkego ]

Tags: , ,

No Responses to “Zero do 50 000 – 20-lecie szpitala ad”

 1. Bianka Says:

  Bedzie jakas kontynuacja tego tematu ?

 2. Lord Nikon Says:

  Article marked with the noticed of: gorzka czekolada[...]

 3. Karol Says:

  wlasnie z jelita grubego sie wchłaniają

 4. Bugger Says:

  Article marked with the noticed of: endoskopia[...]

 5. Pepper Legs Says:

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

Powiązane tematy z artykułem: komornik wojtyna nandrolon cena przychodnia chrzanowskiego gdynia