Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Zachęty dla lekarzy klinicznych do udostępniania danych

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Udostępnianie danych z badań klinicznych przynosi korzyści pacjentom poprzez umożliwienie nowych odkryć, metaanaliz i potwierdzenie opublikowanych wyników. Jak pokazuje tabela, Europejska Agencja Leków (EMA), wiele firm farmaceutycznych i jeden inny fundator próbny wdrożyły już wymianę danych. Kompleksowy raport Instytutu Medycyny (IOM) zaleca rodzaje danych, które powinny być udostępniane, jak długo po próbie iw jakich warunkach.1 Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych (ICMJE) proponuje, aby zestaw danych analitycznych wspierał publikację artykuł zostanie udostępniony nie później niż 6 miesięcy po publikacji.2 Inni proponują dłuższe okresy wyłącznego dostępu do danych dla osób uprawiających egzaminy.3 Wyzwania mają teraz na celu skuteczne dzielenie się danymi i minimalizowanie zakłóceń w systemie badań klinicznych, w tym tych dotyczących badaczy, którzy poświęcają lata na projektowanie, przeprowadzanie i analizowanie prób. Wielu akademickich badaczy klinicznych ma głębokie obawy dotyczące udostępniania danych3. Obawiają się, że inni badacze uzyskają niesprawiedliwe wynagrodzenie za swoją pracę i że badacze i osoby podlegające podopiecznemu przestaną preferować dostęp do zbiorów danych w zamian za pracę nad procesem. Jednak wiele badań nigdy nie jest publikowanych, a wiele analiz wtórnych nigdy nie zostaje zakończonych. Dzielenie się danymi umożliwia innym badaczom przeprowadzanie tych analiz, dostarczając społeczeństwu nowej wiedzy zebranej z wkładu uczestników badania.
Próby kliniczne posiadają praktyczną wiedzę na temat zbioru danych, który ułatwia ważne analizy wtórne. Jeden z nas niedawno powrócił do dużego zbioru danych, aby przeprowadzić analizę wtórną 10 lat po zakończeniu próby. Chociaż jego grupa działała jako centrum biostatystyki próbnej i obszernie dokumentowała zbiór danych, w tym prowadzenie programów statystycznych, odkrył, że zapomniał o ważnych cechach zbioru danych, takich jak uzasadnienie dla określenia zmiennych pochodnych i zasad cenzury. Odtwarzanie opublikowanych wyników było trudnym zadaniem, ponieważ ostateczny zestaw danych został nieznacznie zaktualizowany na podstawie zestawu danych użytych do publikacji – kilka dodatkowych zdarzeń zostało odkrytych podczas zamykania testów. Kluczowi pracownicy nie byli już dostępni, aby podać potrzebne szczegóły. Na szczęście przy wystarczającym wysiłku nowa analiza została zakończona pomyślnie
Trialists mają tendencję do dokumentowania tego, czego potrzebują do ich bezpośredniego użytku i nie brać pod uwagę tego, co będzie potrzebne do późniejszych analiz wtórnych, być może nawet własnych. Jeśli ośrodek statystyczny nie będzie w stanie ponownie przeanalizować własnego zestawu danych, będzie to jeszcze trudniejsze dla wtórnych użytkowników pracujących z nieznanym zbiorem danych. Współpraca z oryginalnymi badaczami pomoże innym badaczom czerpać nową wiedzę z dzielonych danych.
Badani kliniczni będą postrzegać udostępnianie danych w bardziej korzystny sposób, jeśli zostaną uwzględnione ich obawy. Po pierwsze, sponsorzy i sponsorzy mogliby zapewnić zasoby do dzielenia się danymi z prób klinicznych.
Po drugie, lekarze kliniczni mogą otrzymać zachęty do dzielenia się danymi. Trialists mogli otrzymać odpowiednie uznanie i nagrody akademickie, gdy inni badacze używają swoich wspólnych danych do publikowania prac. Takie potwierdzenie wymaga kilku kroków.5 Każdy zestaw danych wymaga unikalnego identyfikatora cyfrowego
[więcej w: medicus dukla warszawa, co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego, medicus dukla ]

Tags: , ,

No Responses to “Zachęty dla lekarzy klinicznych do udostępniania danych”

 1. Stefan Says:

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

 2. Snow Hound Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu torty[...]

 3. Broomspun Says:

  Zrobiłem to badanie.

 4. Tobiasz Says:

  Article marked with the noticed of: preparat na grzybice paznokci[...]

 5. Klaudia Says:

  przeczytałam jakie ma nietolerancja laktozy objawy

 6. Captain Peroxide Says:

  Article marked with the noticed of: Zabrze[...]

 7. Alpha Says:

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

Powiązane tematy z artykułem: medicus dukla tonik migdałowy turnus odchudzający dla dorosłych