Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Zachęty dla lekarzy klinicznych do udostępniania danych cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Typowym oczekiwaniem może być udostępnianie autorstwa, chyba że oryginalny zespół odmówi. Użytkownicy drugorzędni mogą lepiej zrozumieć zbiór danych, jeśli ściśle współpracują z osobami, które zaplanowały proces i zarządzały danymi. Specjaliści kliniczni mogą zwiększyć swoje wysiłki i wpływ zestawu danych, jeśli będą współpracować przy dodatkowych analizach. Ci, którzy nie mają czasu ani zasobów, aby sami wykonać dodatkowe analizy, mogą współpracować z innymi badaczami, którzy ponoszą główną odpowiedzialność. Trialists mogą nadal wspierać młodszych kolegów w analizach wtórnych podczas współpracy z innymi grupami, szczególnie jeśli dostępne są fundusze. Perspektywa współwłasności również daje badaczom zachętę do udokumentowania zbioru danych wystarczająco szczegółowo, aby pomóc w analizach wtórnych, które mogą być wykonane wiele lat później. Zespoły badań klinicznych często planują przeprowadzić pewne analizy wtórne, takie jak analizy podgrup lub badania mechanizmów. Oryginalni badacze mogli, być może w dodatku do podstawowego artykułu lub w ramach planu wymiany danych podczas rejestracji próbnej, postawić ograniczone czasowo roszczenie do przeprowadzenia drugorzędnych analiz, opisać zaplanowane analizy, kto je poprowadzi i spodziewane zakończenie Daktyle. Wymienione powyżej różne strony musiałyby osiągnąć porozumienie w sprawie rozsądnych standardów dla roszczeń priorytetowych. Inni badacze najprawdopodobniej uszanują uzasadnione roszczenia, ponieważ osoby badane i podopieczni mogą rozpocząć analizy wtórne po przesłaniu głównego tekstu przed pełnym udostępnieniem analizowalnych zestawów danych. Najskuteczniejszym sposobem zdobycia dodatkowej wiedzy z ukończonych badań w odpowiednim czasie byłoby sfinansowanie badań monetarnych w celu przeprowadzenia ważnych analiz wtórnych.
Zmiana kultury badań klinicznych wymaga wielopłaszczyznowego podejścia. Dzięki upoważnieniom do udostępniania danych, badacze kliniczni i sponsorzy nie będą dłużej mieli wyłącznej długoterminowej kontroli nad analizami wtórnymi. Większość badaczy uważa swoją misję za rosnącą wiedzę na temat korzyści i ryzyka terapii, pomagając tym samym potrzebującym pacjentom. Profesjonalizm ten zostanie wzmocniony, jeśli uwzględni się ich obawy dotyczące udostępniania danych.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Fundacji Greenwall, New York (BL); oraz Departament Biostatystyki i Informatyki Medycznej, University of Wisconsin, Madison (DLD).

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Instytut Medycyny. Udostępnianie danych z badań klinicznych: maksymalizacja korzyści, minimalizacja ryzyka. Washington, DC: National Academies Press, 2015 (http://www.nap.edu/catalog/18998/sharing-clinical-trial-data-maximizing-benefits-minimizing-risk).

2. Taichman DB, Backus J, Baethge C, i in. Udostępnianie danych z badań klinicznych – propozycja Międzynarodowego Komitetu Redaktorów czasopism medycznych. N Engl J Med 2016; 374: 384-386
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
3. Międzynarodowe Konsorcjum Badaczy ds. Uczciwości w udostępnianiu danych próbnych. Ku uczciwości w zakresie udostępniania danych N Engl J Med 2016; 375: 405-407
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
4. Bristow MR, Saxon LA, Feldman AM, Mei C, Anderson SA, DeMets DL. Wnioski i wnioski zdobyte podczas projektowania, analizy i wyników badania COMPANION. JACC Heart Fail 2016; 4: 521-535
Crossref Medline
5. Krajowa Rada ds. Badań. Atrybucja – opracowywanie atrybucji danych oraz praktyk i standardów cytowania. Washington, DC: National Academies Press, 2012.

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (9)
Zamknij Cytowanie artykułów
[podobne: plivafem b, diamed czechowice, medicus dukla ]

Tags: , ,

No Responses to “Zachęty dla lekarzy klinicznych do udostępniania danych cd”

 1. Marshmallow Says:

  czy to możliwe, żeby włókniak zniknął?

 2. Houston Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: uzależnienia[...]

 3. Olivia Says:

  Mój mąż prawie pięć lat temu miał udar niedokrwienny połowiczny prawostronny.

 4. Eliza Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: gabinet psychologiczny[...]

 5. Gunhawk Says:

  Moja corka2latka ma wraz zapalenie oskrzeli czy podczas tej choroby można ją kąpać

Powiązane tematy z artykułem: diamed czechowice medicus dukla plivafem b