Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Zachęty dla lekarzy klinicznych do udostępniania danych ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Należy pobrać i zmierzyć pobrane zbiory danych i wynikające z nich publikacje. Handlowy indeks danych ma takie funkcje, ale śledzi tylko niektóre repozytoria danych i wybrane czasopisma biomedyczne. Skuteczny globalny system śledzenia obejmowałby większość repozytoriów zawierających zestawy danych z prób klinicznych, w tym dane publikowane przez firmy farmaceutyczne, EMA, National Institutes of Health (NIH) oraz podmioty finansujące globalne badania kliniczne zdrowia. Organizacje takie jak miejsca badań klinicznych i translacyjnych (CTSA), Inicjatywa Transformacji Procesów Klinicznych, Stowarzyszenie Amerykańskich Koledży Medycznych, Wieloregionalne Centrum Badań Klinicznych oraz Wellcome Trust mogą zwołać kluczowe składniki w celu ustanowienia systemu śledzenia drugorzędnych publikacji z udostępnionych zestawów danych. Powinny one obejmować badaczy klinicznych, wtórnych badaczy, instytucje badawcze, sponsorów i sponsorów, czasopisma medyczne, platformy wymiany danych i repozytoria oraz rzeczników pacjentów. NIH może sprawić, że udostępnianie danych będzie stanowić kryterium oceny dotacji, w tym dotacji dla ośrodków, programów, szkoleń i CTSA. Dzięki takim zachętom NIH uniwersytety i centra badawcze mogą nagradzać dzielenie się danymi w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu i awansie. Dyskusje powinny obejmować uczestników z całego świata, aby uzyskać odpowiedni globalny pogląd.
Po trzecie, należy wyjaśnić obowiązki badaczy drugorzędnych analizujących wspólne dane z badań klinicznych. Uważamy, że ci badacze powinni zadać pytanie badawcze i plan analizy danych, żądając dostępu do danych, przedstawić swoje wyniki w recenzowanym czasopiśmie i podzielić się własnymi analizami danych1. Te zobowiązania, które powstrzymują nieważne analizy wtórne, mogą być zawarte w umowy dotyczące wykorzystania danych i warunki składania manuskryptów. Redaktorzy czasopisma mogą wymagać od drugorzędnych badaczy wyjaśnienia, w jaki sposób ich analiza różni się od tej z pierwotnych badań klinicznych.2
Jedna z najlepszych praktyk polega na tym, że użytkownicy drugorzędni w pierwszej kolejności sprawdzają, czy rozumieją zestaw danych, próbując odtworzyć opublikowane wyniki przy użyciu oryginalnych metod, tak jak podstawowy naukowiec może reprodukować opublikowane wyniki przed wykonaniem dodatkowych badań przy użyciu wspólnych materiałów. Czasopisma medyczne mogą wymagać od autorów analiz wtórnych wykazania w dodatku, że byli w stanie zasadniczo odtworzyć opublikowane wyniki pierwotne. Jeśli wtórni badacze nie będą w stanie dokładnie odtworzyć tych wyników, mogą przeprowadzić kolegialną dyskusję z oryginalnymi badaczami. Jak opisano powyżej, ostatni udostępniony zestaw danych mógł zostać zaktualizowany na podstawie zbioru danych publikacji. Ewentualnie drugorzędni badacze mogli błędnie zrozumieć zestaw danych lub plan analityczny, albo błąd mógł wystąpić w pierwotnej analizie. Takie dyskusje peer-to-peer są kluczową częścią odkryć naukowych.
Po czwarte, należy promować współpracę między badaczami klinicznymi a wtórnymi użytkownikami zestawów danych. Udostępnianie danych jest często postrzegane jako gra o sumie zerowej, w której pierwotni badacze tracą, jeśli inni wykonują analizy wtórne. Ale próbcy i wtórni śledczy mogą być raczej współpracownikami niż antagonistami, a wspólne autorstwo jest zachętą i ideałem
[przypisy: co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego, choroba von gierkego, diamed czechowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Zachęty dla lekarzy klinicznych do udostępniania danych ad”

 1. Toolmaker Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dieta dukana[...]

 2. Mr. Fabulous Says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 3. Roadblock Says:

  [..] Cytowany fragment: leki na menopauze[...]

 4. Victoria Says:

  Nie podoba mi sie to co sie dowiedzialem

 5. Dagmara Says:

  [..] Cytowany fragment: kawa świeżo palona[...]

 6. Old Regret Says:

  To sa oficjalne informacje medyczne

Powiązane tematy z artykułem: choroba von gierkego diamed czechowice tonik migdałowy