Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Usunięcie nerki dotkniętej gruźlicą

Posted in Uncategorized  by admin
December 24th, 2018

Z usunięciem nerki dotkniętej gruźlicą nieraz ustępuje lub znacznie się poprawia gruźlica pęcherza moczowego, gdy stosuje się leczenie zachowawcze. Toteż gruźlica pęcherza moczowego nie jest przeciwwskazaniem do usunięcia chorej nerki. Natomiast energiczne leczenie przepłukiwaniami pęcherza i innymi sposobami utrudnia wyleczenie pozostałości sprawy gruźliczej w narządzie moczowym, będąc sprzeczne z ogólną zasadą leczenia gruźlicy, która wymaga unieruchomienia i ile możności mniejszego drażnienia narządu uległego zakażenia gruźliczemu. Przeciwwskazania do leczenia gruźlicy nerki wycięciem nerki stanowią: 1) gruźlica obu nerek z upośledzeniem czynności obu nerek; 2) upośledzenie czynności drugiej nerki wskutek j ej zapalenia lub innej choroby; 3) ciężki ogólny stan chorego; 4) znaczne zmiany gruźlicze w płucach lub w innych narządach. Natomiast nie stanowią przeciwwskazania: 1) obecność prątków gruźlicy w moczu z drugiej nerki, jeżeli mocz . ten jest zresztą zupełnie prawidłowy, w szczególności jeżeli nie zawiera ropy; 2) gruźlica obu nerek, jeżeli sprawność jednej z nich jest zachowana przy wyraźnym upośledzeniu czynności drugiej nerki. W przypadkach, w których wycięcie nerki gruźliczej jest przeciwwskazane, stosuje się postępowanie zachowawcze, polegające na leczeniu higieniczno-dietetycznym i klimatycznym. Poleca się także leczenie kwasem para-aminosalicylowym . Próby leczenia streptomycyną ą dały w gruźlicy nerek wyniki ujemne, natomiast w gruźlicy pęcherza moczowego – dobre. Leczenie tiosem i karblizonem jest skuteczne w gruźlicy pęcherza moczowego, gruźlica zaś nerek jest na to leczenie oporna. Jeżeli w przypadkach, w których wycięcie nerki (nephrectomio.) jest przeciwwskazane, nastąpi zatrzymanie ropy w nerce, któremu towarzyszy wysoka gorączka, wtedy wykonywa się przecięcie nerki. Poza tym pozostaje postępowanie przeciwobjawowe. [hasła pokrewne: co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego, szpital szaserów warszawa izba przyjęć, szpital prokocim rejestracja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego szpital prokocim rejestracja szpital szaserów warszawa izba przyjęć