Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Cierpienie nerkowe ciężarnych

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

W Klinice położniczo-ginekologicznej Uniwersytetu Warszawskiego od roku 1921 do roku 1927 włącznie na 65 przypadków rzucawki porodowej były 52 (80%) pierwiastki i 13 (20%) wieloródki. W 19 przypadkach choroba powstała w czasie ciąży (najwcześniiej w 24 tygodniu), w 43 (86%) – podczas porodu po donoszonej ciąży, w 3 – w połogu, przy czym w jednym z nich na 10 dzień połogu. W Klinice położniczo- ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. w Krakowie na 90 przypadków omawianej choroby było tylko 2 w pierwszej połowie ciąży, mianowicie jeden przypadek w czwartym miesiącu księżycowym i jeden w piątym. Na ogólną liczbę 90 przypadków cierpienie nerkowe ciężarnych objawiło się drgawkami w okresie połogu w 15 (17%), przy tym w 13 po porodzie ukończonym siłami natury i w 2 po porodzie ukończonym operacyjnie. Wśród wymienionych 15 przypadków w 6 drgawki powstały od 1 do 2 godzin po porodzie, w 4 – od 3 do 4 godzin po nim, w 2 – od 5 do. 10 godzin, w 2 – od 10 do 20 godzin po porodzie i w jednym na 6 dzień połogu. Wywód chorobowy. Cierpienie nerkowe ciężarnych powstaje wskutek zatrucia ciążowego, jadu ciążowego dotychczas jednak nie wyosobniono. Według wszelkiego prawdopodobieństwa jad ten jest trucizną, złożoną co najmniej z dwóch składników. Jeden z nich działa trująco na cały ustrój wywołując w narządach wewnętrznych znamienne zmiany anatomiczne, przede wszystkim zwyrodnienia, a drugi działa na ośrodkowy układ nerwowy wywołując drgawki. Zależnie od przewagi jednego z tych składników, cierpienie nerkowe ciężarnych może w jednych przypadkach przebiegać zupełnie bez drgawek lub z paru słabymi napadami drgawek i pomimo to kończyć się zejściem śmiertelnym wsku- tek bardzo ciężkich zmian w narządach wewnętrznych a w innych przypadkach na odwrót pomimo częstych i silnych drgawek kończy się rzucawka pomyślnie w związku z słabym działaniem składnika jadu wywołującego zmiany toksyczne, przede wszystkim w nerkach i w wątrobie. Co do miejsca tworzenia się jadu ciążowego, to zapatrywania są różne. [patrz też: mateusz jarzębiak instagram, medicus dukla, dentysta Białystok ]

Tags: , ,

No Responses to “Cierpienie nerkowe ciężarnych”

 1. Mindless Bobcat Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: moczenie nocne[...]

 2. Cosmo Says:

  Byłam już u dwóch dermatologów

 3. Rafał Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do inhalator[...]

 4. Slow Trot Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 5. Wiktor Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu stomatologia cennik[...]

 6. Dawid Says:

  Mi tez pomagał przy zakwasach po ćwiczeniach

Powiązane tematy z artykułem: choroba von gierkego mateusz jarzębiak instagram medicus dukla