Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Upośledzone przetwarzanie prohormonów związanych z zaburzeniami homeostazy glukozy i funkcji nadnerczy

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Insulina, centralny hormon kontrolujący wykorzystanie paliwa, jest początkowo syntetyzowana w trzustkowych komórkach beta jako jego stosunkowo nieaktywny prekursor, proinsulina. Seria enzymów, które przetwarzają prohormony, działa na proinsulinę, wytwarzając dojrzałą insulinę i peptyd C. Nieprawidłowości w wydzielaniu komórek beta są rzadką, ale dobrze udokumentowaną przyczyną upośledzenia tolerancji glukozy i hiperinsulinemii.1 Określono dwa specyficzne zespoły. Po pierwsze, mutacje w genie insuliny prowadzące do produkcji biologicznie nieskutecznej insuliny zostały opisane w kilku rodzinach.2-4 Wszystkie opisane przypadki dotyczyły heterozygot, które wytwarzają normalne cząsteczki insuliny z nienaruszonego allelu. Drugi zespół to rodzinna hiperproinsulinemia, 5,6, w której heterozygotyczne mutacje wpływające na rozszczepienie proinsuliny prowadzą do wydzielania nadmiernych ilości proinsuliny.
Zgłaszamy przypadek reprezentujący trzecie zaburzenie. U opisywanej tu pacjentki sekwencja genu proinsuliny była prawidłowa, ale stężenia proinsuliny w osoczu i jeden z wczesnych produktów cięcia proinsuliny były wysokie, a stężenia insuliny w osoczu były niskie. Oprócz nieprawidłowości w przetwarzaniu proinsuliny, istnieją dowody na zaburzenia przetwarzania proopiomelanokortyny (POMC), wtórnego hipokortyzolizmu i hipogonadyzmu hipogonadotropowego, co sugeruje możliwość bardziej uogólnionej wady związanej z zaburzeniami przetwarzania prohormonów.
Historia przypadku
Pacjentka, 43-letnia kobieta, została skierowana do oceny objawów sugerujących hipoglikemię poposiłkową. Objawy te utrzymywały się długo, a skierowanie zostało wytrącone przez szczególnie ciężki epizod. Historia pacjenta obejmowała ciężką otyłość u dzieci (masa ciała w wieku trzech lat, 36 kg), z powodu której została skutecznie leczona dietą. Jej późniejszy rozwój, w tym rozwój drugorzędowych cech płciowych, był prawidłowy, poza tym, że nie zaczęła miesiączkować i nadal miała umiarkowaną otyłość. Badania przeprowadzone w wieku 21 lat nie wykazały przyczyny jej podstawowego braku miesiączki. W wieku 30 lat owulację wywołano gonadotropinami. Zaszła w ciążę i dostarczyła zdrowe czworaczki. Ciąża była powikłana ciążową cukrzycą wymagającą leczenia insuliną. Po tej ciąży poziom glukozy w osoczu na czczo był prawidłowy, ale utrzymywał się nawracający brak miesiączki.
Pacjent, jako jedyne dziecko, ważył 89,2 kg podczas prezentacji i miał 1,61 m wysokości. Miała wskaźnik masy ciała (liczony jako waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach) 34,4, stosunek talia: biodro 0,83 i ciśnienie krwi 130/70 mm Hg. Jej rodzice zmarli, a jej jedynymi żyjącymi krewnymi pierwszego stopnia byli jej czworo dzieci, które były klinicznie normalne. Oprócz objawów sugerujących reaktywną hipoglikemię, zgłosiła zmęczenie i nadmierną senność w ciągu dnia. Udzieliła świadomej zgody na wszystkie badania.
Metody
Rycina 1. Rycina 1. Prawidłowe drogi proinsuliny i skutki domniemanego defektu w konwertazie prohormonu u badanego pacjenta. Zwykle konweraza prohormonowa (PC1) i prohormonowa konwertaza 2 (PC2) działają na proinsulinę, ale główna ścieżka obejmuje wstępne cięcie proinsuliny przez PC1 z wytworzeniem 32-33 podzielonej proinsuliny, a następnie szybkie usuwanie Arg31 i Arg32 ( małe kółka) przez wszechobecną karboksypeptydazę H (CPH) z wytworzeniem des-31, 32 proinsuliny
[więcej w: przychodnia chrzanowskiego gdynia, krew i śluz w kale, diamed czechowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Upośledzone przetwarzanie prohormonów związanych z zaburzeniami homeostazy glukozy i funkcji nadnerczy”

 1. Marcel Says:

  U mnie przyczyną raka jest amnestocyna

 2. Mr. Peppermint Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do makijaż permanentny szkolenia[...]

 3. Desert Haze Says:

  Badajcie sobie poziom potasu w organizmie

 4. Mr. 44 Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Ortodonta cennik Kraków[...]

 5. Michalina Says:

  Jak was coś boli to idźcie do lekarza a nie czytajcie porady

Powiązane tematy z artykułem: diamed czechowice krew i śluz w kale przychodnia chrzanowskiego gdynia