Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Upośledzone przetwarzanie prohormonów związanych z zaburzeniami homeostazy glukozy i funkcji nadnerczy ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ten produkt pośredni jest następnie cięty przez PC2 i CPH z wytworzeniem insuliny i peptydu C, z usuwaniem Lys64 i Arg65 (małe kółka) w miejscu 65-66. Zazwyczaj aktywność PC2 w miejscu 65-66 wydaje się ułatwiona przez wcześniejsze cięcie przez Pc1 w miejscu 32-33. W warunkach in vitro PC2 ma niską, ale wykrywalną aktywność w miejscu 32-33, ale nie uważa się, że jest biologicznie istotny. Wada aktywności PC1 u pacjenta w miejscach oznaczonych literą X wyjaśniałaby wysokie stężenia proinsuliny w osoczu i proinsuliny podzielonej na 65-66 oraz niskie i niewykrywalne stężenia odpowiednio 32-33 rozdzielonej proinsuliny i insuliny. Normalne ścieżki przetwarzania proinsuliny przedstawiono na rycinie 1. (Szczegóły podano w sekcji Dyskusja). Stężenie insuliny, proinsuliny i produktów cięcia proteiny (3233 podzielonej proinsuliny i 6,56 podzielonej proinsuliny) badano za pomocą dwufunkcyjne testy immunoadiometryczne lub immunoenzymometryczne, jak opisano uprzednio, 7 i wartości te wyrażono w jednostkach Syst.me International (SI) w celu ułatwienia porównania stosunków molowych. Oznaczenie 322,33 podzielonej proinsuliny nie rozróżnia 32-33 rozszczepionej proinsuliny i des-312,32 proinsuliny, produktu powstałego po usunięciu dwuzasadowych reszt 32-33 rozszczepionej proinsuliny. Aby uprościć tę prezentację, dwie cząsteczki wykryte w tym teście określa się jako 322,33 podzielonej proinsuliny. Podobnie, w teście na 6,56 podzielonej proinsuliny nie rozróżniono pomiędzy 65-66 rozdzielonej proinsuliny i des-64,65 proinsuliny; w związku z tym poprzedni termin jest używany tutaj dla uproszczenia. Insulina nie reagowała krzyżowo w żadnym z innych testów. Jednak 66,66 podzielonej proinsuliny przereagowało krzyżowo całkowicie w teście na insulinę (dane niepublikowane).
Do analizy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) produkty immunoreaktywnej insuliny, proinsuliny i proinsuliny ekstrahowano z osocza za pomocą chromatografii immunopowinowactwa, 8, a otrzymany materiał następnie rozdzielano metodą HPLC z odwróconymi fazami. Immunoreaktywność mierzono w piku insuliny za pomocą testu immunoradiometrycznego przy użyciu wzorca insuliny i w pikach odpowiadających proinsulinie i produktów pośredniego cięcia za pomocą enzymatycznego testu immunoabsorpcyjnego dla proinsuliny z zastosowaniem standardu proinsuliny.
Prekursory kortykotropowe mierzono testem immunoadiometrycznym dwuskładnikowym.9 Test ten mierzy zarówno pełnej długości POMC, jak i procortikotropiny (gatunek zawierający koniec N z POMC, hormon stymulujący .-melanocyt, peptyd łączący i kortykotropinę). Kortykotropinę mierzono za pomocą dwustopniowego testu immunoradiometrycznego specyficznego dla dojrzałej sekwencji kortykotropiny, z mniejszą niż 1% reaktywnością krzyżową z POMC i mniejszą niż 10% reaktywnością krzyżową z prokortykotropiną.9
Cząsteczki podobne do glukagonu badano za pomocą testu immunoadiometrycznego z dwoma ośrodkami, który identyfikuje wszystkie gatunki zawierające sekwencję rdzeniową glukagonu.10 Ponieważ stężenia immunoboreaktywności podobnej do glukagonu u naszego pacjenta były niskie, nie wykonywano specyficznych testów dla prekursorów glukagonu lub dojrzałego glukagonu. .
W celu ustalenia sekwencji nukleotydowej regionu kodującego genu insuliny, egzony 2 i 3 genomowego DNA pacjenta amplifikowano za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy. 5 Jeden z primerów dla każdego eksonu był biotynylowany, aby pozwolić na sekwencjonowanie pojedynczego DNA z modyfikowaną polimerazą T7.11 W eksonie 2 istniało wiele niejednoznaczności w sekwencji, których nie można było rozstrzygnąć w przypadku powtarzania bezpośredniego sekwencjonowania
[hasła pokrewne: małgorzata szelewicka, choroba von gierkego, szpital szaserów warszawa izba przyjęć ]

Tags: , ,

No Responses to “Upośledzone przetwarzanie prohormonów związanych z zaburzeniami homeostazy glukozy i funkcji nadnerczy ad”

 1. Karina Says:

  [..] Cytowany fragment: terapia sokami[...]

 2. Hyper Says:

  więcej młodych osób ma problemy z nadciśnieniem

 3. Turnip King Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: opieka w domu[...]

 4. Oskar Says:

  Czytałem, że witamina c zażywana w zbyt dużej ilości wywołuje biegunkę.

Powiązane tematy z artykułem: choroba von gierkego małgorzata szelewicka szpital szaserów warszawa izba przyjęć