Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Uosabiając trzy R na Fidżi cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Czynniki te spowodowały brak działania. Problem rozwiązano poprzez zamówienie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) dla mniejszych obiektów służby zdrowia (realizm). AED przechowywane są w twardych, wodoodpornych obudowach i wykorzystywane do transportu pacjentów (odporność) i zostały przekazane w odpowiedzi na kampanię w mediach społecznościowych (zaradność). Praca na Fidżi wymaga, abyś ucieleśniał trzy R. Nalegam teraz, aby opiekunowie szkoleń zagranicznych kandydatów mogli poświadczyć ich realizm, odporność i zaradność. Prowadzę z nimi rozmowę o tych cechach. Nie wystarczy już tylko chcieć przyjść. Trzy R mogą być stosowane przy rekrutacji personelu, w celu określenia pożądanego zestawu umiejętności i pomocy w wyborze uczestników dla zrównoważonych, długoterminowych projektów, które są lokalnie napędzane i spełniają lokalne potrzeby. Mogą one również pomóc w przygotowaniu wizytujących pracowników przed ich przyjazdem, a także skupić się na przełożonych, którzy monitorują ich dobrostan i wyniki, gdy znajdą się w kraju.
Wracam do najnowszego e-maila. Mogę teraz zaoferować sensowną, przemyślaną odpowiedź.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autora są dostępne pod adresem.
Author Affiliations
Z Narodowego Uniwersytetu Fidżi, Wyspy Fidżi.

Materiał uzupełniający
Referencje (4)
1. Oman KM, Molds R, Usher K. Specjalistyczne szkolenie na Fidżi: dlaczego absolwenci migrują i dlaczego pozostają. Badanie jakościowe. Hum Resour Health 2009; 7: 9-9
Crossref Web of Science Medline
2. Znacząca szkodliwość najgorszych praktyk – jakość i równość: internetowy globalny kurs zdrowia. New Haven, CT: Unite for Sight (http://www.uniteforsight.org/global-health-course/module8#_ftn22).

3. Monroe AD, angielski A. Wspieranie inteligencji emocjonalnej w treningu medycznym: program SELECT. Virtual Mentor 2013; 15: 509-513
Crossref Medline
4. Epstein RM, Krasner MS. Odporność lekarzy: co to znaczy, dlaczego jest ważna i jak ją promować. Acad Med 2013; 88: 301-303
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
[patrz też: przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe płock, przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe poznań, przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badania w kierunku celiakii leczenie pod mikroskopem warszawa przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe