Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Uosabiając trzy R na Fidżi ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Diagnozujesz zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Podano mu aspirynę – streptokinazy nie ma w magazynie od 3 miesięcy, a inne leki trombolityczne uznano za nieosiągalne dla systemu publicznego. On rozwija pełny blok serca i wstrząs kardiogenny, który nie reaguje na wlew adrenaliny. Centralne cewniki i przewody do stymulacji są dostępne tylko w prywatnym szpitalu. Lub 20-letnia kobieta prezentuje się ekstremalnie. Miała gorączkę reumatyczną jako dziecko i miała zastawkę zastawki mitralnej. Wykonujesz echokardiografię przyłóżkową. Jej zastawka mitralna ledwo się porusza. W kraju nie ma kardiochirurgii.
Lub młoda kobieta w zatrzymaniu krążenia z beztreściową aktywnością elektryczną nie przeżyje. Badanie pośmiertne ujawnia pękniętą ciążę pozamaciczną. Kilka dni wcześniej widziano ją i wysłano z wydziału ratunkowych do domu – testy ciążowe są niedostępne w oddziale ratunkowym.
Zarządzanie emocjami i zrozumienie emocji innych osób (tak zwana inteligencja emocjonalna) ma fundamentalne znaczenie w tych sytuacjach. 3 Spędziwszy ostatnie 3 lata na medycynie ratunkowej na Fidżi i rekrutując pracowników do pomocy, wielokrotnie zastanawiałem się nad podstawowymi zaletami do przetrwania i rozkwitu w tak trudnych warunkach. Rezultat jest zawarty w tym, co nazwałem trzema R: realizmem, sprężystością i zaradnością.
Realizm odnosi się do zarządzania oczekiwaniami. Istnieje luka między opieką lekarzy z zagranicy, którzy czują, że powinni być w stanie zapewnić, a tym, co faktycznie może być dostarczone, biorąc pod uwagę realia nieobecnych lub dysfunkcyjnych systemów i niedoborów leków, przeszkolonego personelu, sprzętu, monitorowania, diagnostyki lub procedur terapeutycznych. Ekstremalny wysiłek (który może obejmować oddany sprzęt, materiały eksploatacyjne lub diagnostykę punktową) i nową energię może pomóc w zmniejszeniu tej luki przez krótki czas dla niewielkiej liczby pacjentów, ale jakim kosztem. Niespójne interwencje wprowadzają ryzyko do systemu, podnosząc oczekiwania i powodując dodatkowe obciążenia dla pracowników, którzy pozostają, gdy odwiedzają lekarzy. Istotnie, alienacja miejscowego personelu medycznego, administratorów i decydentów może spowodować poważne komplikacje dla specjalizacji medycznej, która może być odczuwalna przez wiele lat.
Odporność to umiejętność reagowania na stres w zdrowy sposób, dzięki czemu osiągane są cele przy minimalnych kosztach psychicznych i fizycznych. Odporni ludzie odbijają się po wyzwaniach, a jednocześnie stają się silniejsi. Prężni klinicyści postrzegają wyzwania jako szanse, a nie zagrożenia. Skoncentrowanie się na strategiach zwiększania odporności indywidualnej i instytucjonalnej (takich jak budowanie społeczności wspierających) może zmniejszyć wpływ systemów dysfunkcjonalnych na dobrostan i wydajność klinicystów.4
Zaradność pozwala klinicystom na improwizację, gdy konkretne narzędzia diagnostyczne, sprzęt i leki są niedostępne – angażowanie się w twórcze rozwiązywanie problemów, podejmowanie inicjatywy, myślenie nieszablonowe i przekraczanie konwencjonalnych granic.
Te trzy R mogą być stosowane zarówno do projektów, jak i ludzi. Próbując poprawić przeżywalność po zatrzymaniu krążenia na Fidżi, zidentyfikowaliśmy niedobór defibrylatorów, opóźnioną identyfikację rytmu serca pacjentów i brak pewności w rozpoznawaniu rytmu serca
[przypisy: towimor, choroba von gierkego, travisto ulotka ]

Tags: , ,

No Responses to “Uosabiając trzy R na Fidżi ad”

  1. Toe Says:

    Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

  2. Jacek Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do alkoholizm[...]

  3. Electric Player Says:

    Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: choroba von gierkego towimor travisto ulotka