Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Udostępnianie danych na rozdrożu cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Ważne jest, aby portal ten był skupiony i dostosowany do jego celu oraz aby działał zgodnie z istniejącymi systemami. Jednym z możliwych podejść jest umożliwienie każdemu przeniesienia się do jednego systemu, w którym sponsorzy lub badacze przesyłają szczegóły badania, dane lub oba do niezależnego opiekuna, który zarządza recenzją naukową, prywatnością i innymi aspektami. Takie podejście wymagałoby od sponsorów rezygnacji z własnych, skutecznych systemów, ale przyniosłoby korzyści skali, pomagając w pokonywaniu barier kosztowych. Alternatywnie, świadczenie usług udostępniania danych dla niektórych sponsorów może być połączone z modelem federacyjnym oferującym centralny portal łączący się z innymi systemami.
Ten portal musiałby być czymś więcej niż katalogiem systemów. W przypadku przyjmowania i przeglądania wniosków o dane sensowne jest posiadanie wspólnego formularza wniosku i umowy o udostępnianiu danych, wraz z podejściem opartym na wzajemnym uznawaniu, zgodnie z którym zatwierdzenie przez IRP powiązane z jednym systemem jest uważane za wystarczające przez sponsorów, którzy rutynowo polegają na innym IRP. W przypadku dostępu do danych może być trudne lub niemożliwe, aby pojedynczy projekt korzystał z danych z różnych bezpiecznych systemów. Jednym z możliwych rozwiązań jest zapewnienie naukowcom (a nie sponsorom) bezpiecznego środowiska, w którym można bezpiecznie pobrać anonimowe dane od różnych sponsorów. Takie podejście ograniczyłoby koszty sponsorów i umożliwiło naukowcom korzystanie z oprogramowania innego niż oferowane w systemach bezpiecznego dostępu. Ponieważ może to zwiększyć ryzyko naruszenia prywatności i niewłaściwe wykorzystanie danych, może być konieczne połączenie go z systemem akredytacji naukowców. W ramach utrzymywania akredytacji na korzystanie z danych, bezpieczny system badacza i przeprowadzone badania mogą podlegać niezależnemu audytowi.
Wierzymy, że przedsiębiorstwo zajmujące się badaniami klinicznymi musi zebrać się razem, aby zbudować to, co istnieje i stworzyć prosty punkt kompleksowej obsługi danych klinicznych. Jeśli poprawimy ten system, może on stanowić podstawę do dzielenia się innymi rodzajami danych, takimi jak dane przedkliniczne i dane epidemiologiczne z prawdziwego świata. Jeśli pozwolimy na nieuchronne różnice w systemach lub procesach, aby wytworzyć fragmentaryczne, nieskoordynowane podejście, stracimy szansę na osiągnięcie dużej wartości dla pacjentów.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Duke Clinical Research Institute, Duke University School of Medicine, Durham, NC (FR); Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, La Jolla, Kalifornia (PN); i Global Medical, GSK, Middlesex, Wielka Brytania (AF).

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Nisen P, Rockhold F. Dostęp do danych z badań klinicznych GlaxoSmithKline na poziomie pacjenta. N Engl J Med 2013; 369: 475-478
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Strom BL, Buyse M, Hughes J, Knoppers BM. Dzielenie się danymi, rok – dostęp do danych z sponsorowanych przez branżę badań klinicznych. N Engl J Med 2014; 371: 2052-2054
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
3. Navar AM, Pencina MJ, Rymer JA, Louzao DM, Peterson ED. Korzystanie z otwartych platform dostępowych do danych z badań klinicznych JAMA 2016; 315: 1283-1284
Crossref Web of Science Medline
4. Bierer BE, Li R, Barnes M, Sim I. Globalna, neutralna platforma do udostępniania danych próbnych. N Engl J Med 2016; 374: 2411-2413.

5. Taichman DB, Backus J, Baethge C, i in. Udostępnianie danych z badań klinicznych – propozycja Międzynarodowego Komitetu Redaktorów czasopism medycznych. N Engl J Med 2016; 374: 384-386
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Cytowanie artykułów (8)
Zamknij Cytowanie artykułów
Uprawnienia
Ryciny / Media
Wywiad audio
Wywiad z dr. Jeffreyem Drazenem na temat przyszłości udostępniania danych z badań klinicznych. (9:31) Pobierz
[hasła pokrewne: krew i śluz w kale, diamed czechowice, co na katar zatokowy ]

Tags: , ,

No Responses to “Udostępnianie danych na rozdrożu cd”

 1. Crash Test Says:

  Jako, ze jestem cukrzykiem, kupiłem ten zachwalany olej

 2. Capital F Says:

  [..] Cytowany fragment: bieganie[...]

 3. Dark Horse Says:

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 4. Antoni Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: winstrol[...]

 5. Crash Override Says:

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

Powiązane tematy z artykułem: diamed czechowice krew i śluz w kale turnus odchudzający dla dorosłych