Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Posts Tagged ‘polfilin cena’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Prócz bólów zależnych od następowej gruźlicy pęcherza moczowego chorzy miewają nierzadko także bóle w okolicy lędźwiowej lub krzyżowej. W początkowym okresie bóle te zależą od rozciągnięcia torebki nerkowej wskutek przekrwienia chorej nerki, w okresie późniejszym – od zatkania moczowodu masami serowatymi, skrzepami krwi lub zbitymi grudkami gęstej ropy. Bóle rozpromieniają się czasami w okolicę zdrowej nerki (odruch nerkowo-nerkowy), do pęcherza moczowego (odruch nerkowo-pęcherzowy) i do narządów płciowych. Bóle mogą być przez dłuższy czas jedynym objawem gruźlicy nerek albo też przewyższać swym natężeniem inne objawy. Są one -stałe albo okresowe i przypominając wtenczas kolkę nerkową. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polfilin cena’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W wielu przypadkach wykrywa się doniosłe objawy wziernikowaniem pęcherza moczowego. Mianowicie ujście moczowodu w pęcherzu moczowym przesuwa się ku górze, na zewnątrz i ku tyłowi wskutek nacieku i następowego skrócenia moczowodu. Wiedzie to do asymetrii trójkąta pęcherzowego (asymetria trigoni Lieuiaudi), Wskutek utraty sprężystości moczowód nie opróżnia się silnym strumieniem, opróżnia się natomiast powoli, tak iż powstają mętnawe chmurki. Ujście moczowodu po stronie chorej nerki często bywa zniekształcone, zieje, a czasami bywa ruchome oddechowo. W dalszym przebiegu gruźlicy nerek dołączają się objawy przedmiotowe następowego gruźliczego zapalenia pęcherza moczowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polfilin cena’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W rozpoznaniu gruźlicy narządu moczowego dopomaga także stwierdzenie zgrubiałego bolesnego moczowodu (objaw Bazyego) oraz gruźlicy narządów płciowych. Tych badań nie wolno zatem zaniechać w przypadkach ropomoczu, krwiomoczu oraz bólów w okolicy lędźwiowej. Określenie, która nerka jest dotknięta gruźlicą, osiąga się wziernikowaniem pęcherza, cewnikowaniem moczowodów i badaniem radiograficznym, narządu moczowego. Na pielogramach w gruźlicy nerki stwierdza się zniszczenie kielichów, jamy w nerce, rozszerzenie miedniczki i moczowodu, wywołane przez zwężenie pęcherzowego ujścia moczowodu wskutek zmian gruźliczych i in. Ze względu na leczenie należy w każdym przypadku gruźlicy nerki określić, czy druga nerka jest sprawna. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polfilin cena’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Jeżeli do szwu użyto nie drutu, a lnu lub jedwabiu; do szwu nadaje się najlepiej giętki cienki (0,17 mm), a mimo to/bardzo wytrzymały drut, który nie powoduje odczynu tkankowego w postaci zrostów jak jedwab i len. 7. Jeżeli utrzymuje się zbyt długo unieruchomienie. B. Szew ścięgna nie wchodzi w grę w następujących przypadkach: Jeżeli warunki są nieodpowiednie do wykonania operacji z zachowaniem całkowitej aseptyki i nie ma odpowiedniej asysty. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polfilin cena’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polfilin cena’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zapobieganie przewlekłej niewydolności krążenia pochodzenia sercowego. U osób dotkniętych chorobą, w przebiegu, której łatwo dochodzi do przewlekłej niewydolności krążenia z udziałem przede wszystkim serca, należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie czynników przyśpieszających niewydolność. O tym należy pamiętać, gdy chory jest jeszcze w okresie wydolności krążenia. Zatem już w tym okresie trzeba dać choremu wszystkie niezbędne wskazówki dotyczące trybu życia, żywienia się itd. Zależnie od choroby podstawowej i od warunków życia chorego, będą one różne w różnych przypadkach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polfilin cena’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zatem dieta bezsolna polega na spożywaniu przede wszystkim wyżej wymienionych artykułów zawierających mało soli z dodatkiem 2 szklanek mleka, słodkiej śmietanki, chleba wypieczonego bez soli. Jeżeli zezwala się spożywać mięso pokarm mięsny musi być sporządzony bez soli. Poważną rolę w diecie w niewydolności krążenia odgrywa mleko. Jest ono łatwo strawne i zawiera w 1 litrze 35 do 40 gramów cukru mlecznego, 30 do 35 gramów kazeiny i tylko 1,6 grama chlorku sodowego: Podaje się mleko w ilości do 74 litra na dobę. Karel zalecił w ciężkich przypadkach przewlekłej niewydolności krążenia leczenie samym tylko mlekiem z usunięciem wszelkich innych pokarmów i napojów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polfilin cena’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Pewną rolę w skuteczności metody Karela odgrywa także duża zawartość w mleku cukru mlekowego dochodząca do 35-40 gramów w litrze. Otóż zauważono wyraźną wartość leczniczą w przewlekłej niewydolności krążenia na tle osłabienia przeważnie prawej komory lub obu komór cukru gronowego, podawanego wewnętrznie (per os) do 50 gramów na dobę. Cukier gronowy w tej ilości zmniejsza duszność, zwiększa dobową ilość moczu, poprawia stan podmiotowy chorego i wzmaga działanie naparstnicy, uabainy i chinidyny. Dalsze spostrzeżenia dowiodły, że tak działa nie tylko cukier gronowy, lecz, w ogóle wszystkie cukry, jeżeli je podaje się wewnętrznie wtedy, bowiem disacharydy (cukier zwykły, mlekowy, maltoza) przeistaczają się w ustroju ostatecznie w cukier gronowy. Ze względu na to, że leczenie metodą Karela chorzy znoszą bardzo trudno, natomiast duże dawki cukru spożywają o wiele chętniej, niektórzy polecają w leczeniu przewlekłej niewydolności krą żenia ograniczyć się do leczenia cukrem, stosując je samo lub obok leków, zwłaszcza w skojarzeniu z podskórnym wstrzykiwaniem insuliny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polfilin cena’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Leczenie trwa 10 do 12 dni. Najlepsze wyniki uzyskuje się w przewlekłej niewydolności krążenia, gdy mięsień sercowy nie jest jeszcze bardzo zmieniony, więc częściej w niewydolności prawo komorowej. Na niemiarowość serca leczenie cukrowo – insulinowe nie wywiera zwykle wyraźnego wpływu, zmniejsza tylko towarzyszące objawy osłabienia mięśnia sercowego. U osób nieznoszących mleka leczenie metodą Karela można zastąpić przez tzw. leczenie ziemniaczane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘polfilin cena’

Prócz bólów zaleznych od nastepowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W naszym piśmiennictwie pierwszy zwrócił na to uwagę Marian Franke. Za istnieniem tej postaci przewlekłej niewydolności krążenia przemawiają przypadki, w których leczenie lekami sercowymi zupełnie zawodzi, natomiast niewydolność krążenia ustępuje dopiero po zwróceniu uwagi na poza sercową część narządu krążenia oraz na stan innych narządów. Spostrzega się np. przypadki, w których zwykłe leczenie przewlekłej niewydolności krążenia pozostaje bez skutku, natomiast, wbrew oczekiwaniu, szybko następuje poprawa po zastosowaniu azotynów, a w innych przypadkach po lekach zwężających naczynia (strychnina, stiminol, koramina i in. ) Zauważono także, że środki sercowe niekiedy bardzo mało wpływają na obrzęki, natomiast zastosowanie przetworów tarczycy w postaci np. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries