Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Posts Tagged ‘krew i śluz w kale’

NOWOTWORY LAGODNE KRTANI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

NOWOTWORY ŁAGODNE KRTANI Przez guzy łagodne krtani rozumiemy zwykle w języku potocznym zarówno guzy powstałe na tle spraw zapalnych, które w ścisłym tego słowa znaczeniu nie są nowotworami, jak i· właściwe łagodne guzy nowotworowe. O ile pierwszy typ guzów, to jest guzy zapalne występują w krtani bardzo często, o tyle właściwe nowotwory łagodne krtani są raczej rzadkie. Guzki śpiewacze, czyli guzki zapalne (noduli vocales, chorditis nodosa, noduli cantorum) należą do guzów zapalnych krtani. Czynniki mechaniczne mają ważny udział w ich powstaniu. Guzki te spotykamy u ludzi, których praca wiąże się ze znacznym wysiłkiem głosowym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krew i śluz w kale’

NOWOTWORY LAGODNE KRTANI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Polip krtaniowy. Pojęciem tym obejmujemy liczną grupę nowotworów łagodnych krtani. Są one zwykle usadowione na wolnym brzegu fałdów głosowych, najczęściej w Ya przedniej głośni. Rozmiar polipów waha się od wielkości malutkiej główki szpilki do wielkości ziarna fasoli. Wyrastają one ze swego podłoża na delikatnej szypule lub też wiążą się z podłożem szeroką podstawą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krew i śluz w kale’

NOWOTWORY LAGODNE KRTANI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W wieku dziecięcym obok chrypki pojawia się rychło świst wdechowy i wydechowy, świadczący o utrudnionym oddychaniu. Jeśli występuje skurcz głośni, mogą wystąpić stosunkowo wcześnie ciężkie, niebezpieczne dla życia ataki duszności. U chorych starszych, gdzie krtań jest dużo większa, brodawczaki stosunkowo rzadko doprowadzają do wydatniejszej duszności. Chrypka a nieraz bezgłos są tu głównymi objawami. Niekiedy podczas silnego ataku kaszlu odrywa się drobne gronko brodawczaka, które chory przynosi czasem lekarzowi do pokazania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krew i śluz w kale’

NOWOTWORY LAGODNE KRTANI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Gdy przecięciu uległy ścięgna zginaczy 5 palca ręki u osób, których zawód ułatwia zakażenie (rzeźnik, robotnik zajęty przy robotach ulicznych i kanalizacji). Jeżeli w obrębie palca wskazującego i małego zostało przecięte ścięgno tylko jednego z prostowników (extensor digitorum proprius extensor digitorum communis), ponieważ czynność palca jest zachowana wówczas w stopniu dostatecznym. 8. Gdy w obrębie kciuka przecięciu uległo tylko krótkie ścięgno prostownika, którego ,przyczep dolny znajduje się na paliczku podstawowym; w tym przypadku prostowanie kciuka nie zostaje upośledzone. 9. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krew i śluz w kale’

NOWOTWORY LAGODNE KRTANI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Chorego trzeba pouczyć, że od tego czasu powinien poddawać się, co parę miesięcy dokładnemu badaniu lekarskiemu, niezależnie od tego, czy ma, jakie zaburzenia, czy nie. W ten sposób chwila wystąpienia niewydolności jawnej zostanie odsunięta nieraz na bardzo długo. Gdy chory zgłasza się już w okresie niewydolności jawnej, dążymy przede wszystkim do wyjaśnienia przyczyny, która ją wywołała, z jej, bowiem usunięciem da, się nieraz przywrócić niewydolność krążenia nawet bez stosowania leczenia skierowanego specjalnie na serce, albo uzyskać ją o wiele szybciej. Poza tym stosujemy leczenie, zależnie od stopnia niewydolności, uciekając się do odpowiednich metod i zabiegów leczniczych. W niewydolności krążenia pochodzenia sercowego mają one za zadanie przede wszystkim oszczędzać serce. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krew i śluz w kale’

NOWOTWORY LAGODNE KRTANI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

U tych, więc chorych dążenie do spokoju przez ułożenie ich w łóżku wytwarza niepokój, a niepokój zwiększa niewydolność. W tych przypadkach właśnie zaniechanie bezwzględnego leżenia w łóżku i znalezienie takiego położenia, które by chory odczuwał i jako najlepsze, zadośćuczyni zasadzie oszczędzania serca. Nieraz już w pierwszym dniu zastosowania spokoju fizycznego chory z niewydolnością krążenia traci na wadze do kg i więcej, wskutek zmniejszenia się obrzęków wśród zwiększonego oddawania moczu nocą, duszność się zmniejsza, czynność serca się zwalnia i poprawia. Długość leczenia spokojem zależy od stopnia niewydolności krążenia. Jeżeli leczenie spokojem się przedłuża, to trzeba zapobiegać zwiotczeniu mięśni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krew i śluz w kale’

NOWOTWORY LAGODNE KRTANI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W naszym piśmiennictwie pierwszy zwrócił na to uwagę Marian Franke. Za istnieniem tej postaci przewlekłej niewydolności krążenia przemawiają przypadki, w których leczenie lekami sercowymi zupełnie zawodzi, natomiast niewydolność krążenia ustępuje dopiero po zwróceniu uwagi na poza sercową część narządu krążenia oraz na stan innych narządów. Spostrzega się np. przypadki, w których zwykłe leczenie przewlekłej niewydolności krążenia pozostaje bez skutku, natomiast, wbrew oczekiwaniu, szybko następuje poprawa po zastosowaniu azotynów, a w innych przypadkach po lekach zwężających naczynia (strychnina, stiminol, koramina i in. ) Zauważono także, że środki sercowe niekiedy bardzo mało wpływają na obrzęki, natomiast zastosowanie przetworów tarczycy w postaci np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krew i śluz w kale’

NOWOTWORY LAGODNE KRTANI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Jednak cantalupy regionu A są powszechne na rynkach w Kolorado podczas rocznych zbiorów (od lipca do września), a śledztwo śledzące potwierdziło dostępność kantalupa w regionie A we wszystkich sklepach, w których początkowi pacjenci z Colorado zgłaszali zakup kantalupa. Łącznie znaczący związek między konsumpcją kantalup a chorobą związaną z epidemią, specyficzna dla pacjentów wzmianka o kantalupie regionu A, wstępne informacje dotyczące śledzenia wstecznego oraz dostępność kantalupy regionu A na rynkach detalicznych w Kolorado w okresie, kiedy pacjenci zachorowali, doprowadziły do dociekliwe skupienie się na kantalupie uprawianym w Colorado jako źródle epidemii. W dniu 10 września 2011 r. CDPHE i FDA przeprowadziły wspólną inspekcję Farm A, jako jedyny hodowca w Colorado nadal prowadził sezonowe zbiory i pakowanie melonów wprowadzanych do obrotu jako kantalupa regionu A. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krew i śluz w kale’

NOWOTWORY LAGODNE KRTANI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Jednak inne testy wykazały dowody zmian w zachowaniu. W SKRÓCIE znalazły się większe ulepszenia, które oceniają funkcje wykonawcze i zachowania na podstawie wyników dzieci w codziennych czynnościach, wśród dzieci losowo przydzielonych do wczesnej adenotonsillektomii niż wśród osób wyznaczonych do czujnego czekania. Ponieważ opiekunowie byli świadomi interwencji, możliwe jest, że na poprawę wyniku BRIEF w grupie wczesnej adenotonsillektomii wpłynęły oczekiwania rodzicielskie. Ewentualnie dzieci leczone z wczesną adenotonsillektomią mogły lepiej radzić sobie z zadaniami w mniej kontrolowanych, rzeczywistych warunkach (takich jak te, w których oceniano wyniki BRIEF) niż w ściśle nadzorowanym środowisku oceny uwagi NEPSY oraz domena wykonawcza, w której dzieci bezpośrednio wchodzą w interakcję z psychometrem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘krew i śluz w kale’

NOWOTWORY LAGODNE KRTANI

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przy 241,740 przypadkach raka prostaty wykryto w Stanach Zjednoczonych w 2012 roku, strategia zapobiegania może mieć znaczący wpływ na zdrowie publiczne.1 Jedną z metod zmniejszenia ryzyka raka prostaty w populacji ogólnej jest stosowanie finasterydu (Proscar, Merck), inhibitor 5.-reduktazy. W teście prewencji raka prostaty (PCPT), finasteryd zmniejszał względne ryzyko raka prostaty o 24,8% (z 803 nowotworami u 4368 mężczyzn ocenianych w grupie finasterydu vs. 1147 nowotworów u 4692 mężczyzn ocenianych w grupie placebo) .6 Obawa był względnym wzrostem o 26,9% w grupie wysokiego ryzyka raka prostaty w grupie finasterydu, w porównaniu z grupą placebo (z nowotworami prostaty o wysokim stopniu złośliwości, rozwijającymi się w 280 z 4368 uczestników i odpowiednio 237 z 4692 uczestników). Kolejne analizy wykazały, że zastosowanie finasterydu poprawiło czułość testu PSA, biopsji prostaty i badania w kierunku odbytnicy w celu wykrycia raka gruczołu krokowego oraz poprawiło czułość testów PSA i biopsji gruczołu krokowego w wykrywaniu choroby o wysokim stopniu złośliwości.7-9 Ta zwiększona wrażliwość może być wynikiem zmniejszenia poziomów PSA u mężczyzn otrzymujących finasteryd, którzy mają łagodne powiększenie, a następnie skurcz prostaty. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries