Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Posts Tagged ‘stomatolog’

Zeszyty nerw otaczamy uszypulowanym (tylko uszypulowanym) platkiem tkanki tluszczowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog’

Zeszyty nerw otaczamy uszypulowanym (tylko uszypulowanym) platkiem tkanki tluszczowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog’

Zeszyty nerw otaczamy uszypulowanym (tylko uszypulowanym) platkiem tkanki tluszczowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Po wprowadzeniu tenotomu między skórę a ścięgno Achillesa tak głęboko, aby ostrze noża było wyczuwalne przez skórę po stronie przeciwległej, obracamy nóż i przecinamy ścięgno ruchami piłującymi 2. Wydłużenie Przykurczenie wymaga często wydłużenia ścięgna; najbardziej skuteczna jest metoda Payra, która polega na dwukrotnym przecięciu rozpołowionego w płaszczyźnie czołowej ciała odcinka ścięgna. Po odsłonięciu i starannym wyosobnieniu ścięgna rozpoławiamy je w płaszczyźnie czołowej ciała na przestrzeni 5 – 6 cm po wkłuciu kończystego ostrza noża. Po obróceniu noża o 90° w przeciwnych kierunkach w górnej i dolnej części rozciętego na płask ścięgna przecinamy płaty cięciami poprzecznymi; kikuty łączymy szwami po korekcji ustawienia i nakładamy na 3 tygodnie opatrunek gipsowy. W ten sam sposób skracamy ścięgna, jeżeli zachodzi tego potrzeba. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog’

Zeszyty nerw otaczamy uszypulowanym (tylko uszypulowanym) platkiem tkanki tluszczowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog’

Zeszyty nerw otaczamy uszypulowanym (tylko uszypulowanym) platkiem tkanki tluszczowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Do szwu wtórnego przystępujemy w 3 tygodnie po gładkim zgojeniu się rany ciętej, w 6 tygodni po prawidłowym gojeniu się rany miażdżonej, a w 3 – 6 miesięcy po wypadku, jeżeli gojenie się było powikłane zakażeniem przyrannym. 5. Zamknięte rozdarcie aparatu mięśniowo-ścięgnistego Jeżeli następuje rozdarcie mięśnia lub ścięgna bez nadmiernego obciążenia, tj. gdy zachodzi przypadek rozdarcia safioistnego, należy poszukiwać przyczyn pochodzenia miejscowego, a więc stwardnienia tętnic, alkoholizmu, wiądu rdzenia, kiły, zapalenia stawu lub zapalenia okołostawowego, wreszcie następstw po przeciążeniu, sportowym lub zawodowym. Pogorszenie stanu tkanek, jakie następuje z wiekiem, a do którego dochodzi prędzej w razie silnego wzmożenia czynności, zwiększa skłonność do rozdarcia, zwłaszcza gdy w momencie nadmiernie silnego skurczu mięsień jest zimny, kruchy i twardy. Read the rest of this entry »

Comments Off