Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Stałe mieszkalnictwo wspomagające dla osób bezdomnych – Przeformułowanie debaty

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Utrzymywanie się bezdomności w Stanach Zjednoczonych zwiększyło zainteresowanie zapewnieniem stałego mieszkania z usługami wspomagającymi dla osób z niepełnosprawnymi warunkami, które były bezdomne przez ponad rok. Sceptycznie nastawieni do osiągnięcia konsensusu politycznego w zakresie zapewnienia mieszkań wyłącznie z przyczyn humanitarnych, zwolennicy rozwiązania problemu bezdomności coraz częściej sięgają po argumenty finansowe, twierdząc, że trwałe mieszkania wspomagające przyniosą społeczeństwu oszczędności kosztów netto poprzez ograniczenie stosowania więzień, schronisk i szpitali. Jednak jako badacze i klinicyści, którzy popierają takie trwałe, wspierające budownictwo mieszkaniowe, uważamy, że argument dotyczący oszczędności kosztów jest problematyczny i lepiej byłoby zmienić sposób dyskusji, aby skupić się przede wszystkim na najlepszym sposobie zaspokojenia potrzeb tej populacji. Szacowane liczby osób bezdomnych i osób bezdomnych w latach 2007-2015. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oszacował, że ponad 500 000 osób w Stanach Zjednoczonych było bezdomnych w styczniu 2015 r., Z czego około jedna siódma była bezdomna ( patrz wykres) .1 Pozbawienie się bezdomności, rozpoznane już w historii Kaina z Genesis, ujawnia się wyraźnie we współczesnych badaniach. Osoby bezdomne mają wyższy wskaźnik przedwczesnej śmierci, większy ciężar ostrych i przewlekłych schorzeń fizycznych, większą częstość występowania zaburzeń psychicznych i uzależniających oraz większe ryzyko ataku seksualnego lub fizycznego niż osoby mające dom. Chociaż świadczenie usług opieki zdrowotnej stanowi jeden z elementów kompleksowej reakcji na bezdomność, rosnące uznanie warunków mieszkaniowych jako społecznego wyznacznika zdrowia wymaga rozwiązań, które zapobiegną bezdomności i wyeliminują ją.
W 2010 r. Rząd Stanów Zjednoczonych zatwierdził podejście Obudowa pierwsze do stałego wsparcia mieszkaniowego jako preferowanego rozwiązania w przypadku chronicznej bezdomności. Podczas gdy inne programy wymagają od ludzi angażowania się w leczenie psychiatryczne lub leczenie uzależnień oraz osiągnięcia stabilności i trzeźwości, zanim będą mogli otrzymać mieszkanie, Housing First oferuje stałe, wspierające mieszkanie bez tych warunków wstępnych. Podejście to łączy wsparcie finansowe dla mieszkań z ofertami wsparcia rehabilitacyjnego psychiatrycznego, medycznego i socjalnego. Niektóre programy Housing First korzystają z modelu rozproszonego serwisu , zapewniając dotowane wsparcie wynajmu mieszkania na rynku prywatnym w połączeniu z zasięgiem od klinicystów i pracowników socjalnych, którzy regularnie odwiedzają najemcę i pomagają w razie potrzeby. Inne programy wykorzystują model oparty na projektach , obejmujący dawniej bezdomnych lokatorów w budynku, w którym dostępne są kompleksowe usługi psychospołeczne.
Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pokazały, że interwencje w sprawie mieszkań pierwszym skutkują szybszym wyjściem z bezdomności i dłuższym czasem spędzanym w domach niż tradycyjne podejście2. Obawiając się jednak, że zmniejszenie chronicznej bezdomności nie wystarczy, by przekonać decydentów lub społeczeństwo do inwestowania w w tych programach wielu zwolenników starało się wykazać oszczędności. Anegdotyczne dowody, analizy wykorzystujące projekty przed-pocztowe oraz głośne quasi-eksperymentalne badanie Housing First dla osób bezdomnych o wysokich kosztach z zaburzeniami używania alkoholu, oferowały możliwość przekroczenia podziałów politycznych, sugerując, że Housing First może zaoszczędzić więcej pieniędzy niż to koszty.3 To pojęcie zyskało popularność dzięki artykułom medialnym opartym w dużej mierze na niepublikowanych, niekontrolowanych badaniach i raportach anegdotycznych, takich jak Million-Dollar Murray Malcolma Gladwella (http://www.newyorker.com/magazine/2006/02/ 13 / milion-dolar-murray).
Jednak w lepszych, randomizowanych, kontrolowanych próbach nie wykazano oszczędności kosztów netto.4 Największy z przeprowadzonych dotychczas testów Housing First, pięcio-miastowego badania At Home / Chez Soi z Kanady, wykazał zwrot 3,40 USD za każde 10 USD. wydane na uczestników mieszkaniowych o umiarkowanych potrzebach
[podobne: miesien dwuglowy uda, choroba von gierkego, medicus dukla ]

Tags: , ,

No Responses to “Stałe mieszkalnictwo wspomagające dla osób bezdomnych – Przeformułowanie debaty”

 1. Sugar Man Says:

  to lepiej na wszelki wypadek wyciąć

 2. Nataniel Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do leczenie kanałowe[...]

 3. Nikola Says:

  Koncerny farmaceutyczne preferuja syntetyczne wynalazki

 4. Murmur Says:

  [..] Cytowany fragment: oprogramowanie stomatologiczne[...]

 5. The Flying Mouse Says:

  sprawdza się u mnie modrzew dahurski i piję

Powiązane tematy z artykułem: choroba von gierkego medicus dukla miesien dwuglowy uda