Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Stałe mieszkalnictwo wspomagające dla osób bezdomnych – Przeformułowanie debaty ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wśród uczestników o wysokich potrzebach wsparcia zwrot z inwestycji zbliżył się do neutralności kosztowej, ale nie osiągnął oszczędności netto prognozowanych przez badania o niższej jakości. Istnieje kilka możliwych wyjaśnień tej rozbieżności. Ludzie, którzy rokrocznie korzystają z usług opieki zdrowotnej, zazwyczaj ograniczają korzystanie z usług w następnym roku. 5 W przypadku gdy przed badaniem nie ma silnej grupy porównawczej, regresję do średniej można niewłaściwie przypisać interwencji. Ponadto, badania na temat wczesnej fazy mieszkaniowej były skierowane do osób bezdomnych, które były najbardziej kosztowne dla społeczeństwa – tych z górnej półki krzywej kosztów. Nawet przy odpowiedniej grupie kontrolnej jest więcej miejsca na obniżenie kosztów dla najbardziej kosztownych niż dla osób o niższym poziomie korzystania z usług, które stanowią większość osób przewlekle bezdomnych w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście, w badaniu At Home / Chez Soi, oszczędności kosztów netto osiągnięto tylko wśród uczestników najwyższego decyla kosztów bazowych. W związku z tym, stawianie czoła przyszłościom Mieszkalnictwa Pierwszego w oczekiwaniu, że pozwoli to zaoszczędzić pieniądze, może podważyć wysiłki zmierzające do zapewnienia skutecznej interwencji większości populacji, której ma służyć.
Chociaż niektórzy zwolennicy mogą uznać te ustalenia za rozczarowujące, uważamy, że są one okazją do ponownego rozważenia problemów związanych z zastosowaniem metryki wyników w zakresie oszczędności kosztów w przypadku pierwszej lokaty. Po pierwsze, tworzenie oczekiwań w zakresie oszczędności kosztów wymaga podwójnego standardu. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma oczekiwań, że służby zdrowia i usługi społeczne oszczędzają pieniądze. Zamiast tego inwestujemy w zabiegi, programy i usługi, które przynoszą korzyści po akceptowalnych kosztach, często oceniane na podstawie uzyskanych lat życia skorygowanych o jakość. Naleganie na oszczędności netto z programów Housing First pośrednio obniża wartość życia osób bezdomnych.
Po drugie, skupienie się na oszczędnościach może przesłonić inne wskaźniki sukcesu i oznaczać porażkę, gdy programy Housing First osiągną swój pierwotny cel, ale nie przyniosą oszczędności netto. Wreszcie, przecenianie wymiarów kosztów redukuje złożoną sytuację społeczną do kalkulacji finansowej. Zwolennicy i naukowcy nie powinni być zwolennikami poglądu, że Amerykanie są tak nieczuli, że będą wspierać reakcje na bezdomność tylko wtedy, gdy przynoszą dochody pieniężne netto. Przekonująca i bardziej rozsądna argumentacja przemawiająca za rozwiązaniem Housing First wynikałaby raczej z badań naukowych, względów ekonomicznych i wartości moralnych.
Z naukowego punktu widzenia, wysokiej jakości badania wykazały, że Housing First przewyższa zwykłą opiekę w promowaniu stabilności mieszkaniowej, z klientami mieszczącymi się w 65 do 85% z kolejnych 1-2 lat, w porównaniu z 23 do 39% wśród ludzi losowo przypisane do otrzymywania zwykłych usług.2 Chociaż wybrane badania wykazały korzyści dla kontroli HIV i używania alkoholu, wiele badań nie wykazało istotnych ulepszeń związanych z tymi programami pod względem innych wskaźników stanu zdrowia. Jednak skutki zdrowotne stanowią stosunkowo nowy obszar badań, z najdłuższymi badaniami, w tym zaledwie 2-letnim okresem obserwacji. Interwencje ukierunkowane na społeczne uwarunkowania zdrowia mogą wymagać więcej czasu i ciągłych inwestycji, aby spowodować znaczące zmiany w zakresie wyników zdrowotnych.
Z ekonomicznego punktu widzenia niepowodzenie Osiedla Pierwszego w osiąganiu oszczędności kosztów netto nie powinno przesłonić jego stosunkowo niskich kosztów
[więcej w: cital ulotka zielona góra, cital ulotka, oprogramowanie cital ulotkaiczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Stałe mieszkalnictwo wspomagające dla osób bezdomnych – Przeformułowanie debaty ad”

 1. Cool Whip Says:

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

 2. Maja Says:

  Article marked with the noticed of: Mleko jaglane[...]

 3. Dawid Says:

  infekcji wirusem onkogennym jakim jest HPV

 4. Easy Sweep Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta bielsko biała cennik[...]

 5. Marbles Says:

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

 6. Liwia Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu fizjoterapia[...]

 7. Pola Says:

  rak płuca to nie oszukujmy się wyrok

Powiązane tematy z artykułem: cital ulotka małgorzata szelewicka medicus dukla