Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea

Posted in Uncategorized  by admin
September 5th, 2019

Adenotonsillektomię często wykonuje się u dzieci z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego, jednak jego przydatność w zmniejszaniu objawów i poprawie funkcji poznawczych, zachowaniu, jakości życia i odkryciach polisomnograficznych nie została poddana rygorystycznej ocenie. Postawiliśmy hipotezę, że u dzieci z obturacyjnym bezdechem sennym bez długiego desaturacji oksyhemoglobiny, wczesna adenotonsillektomia, w porównaniu z czułą opieką z opieką wspomagającą, dałaby lepsze wyniki. Metody
Losowo wyznaczono 464 dzieci, w wieku od 5 do 9 lat, z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego do wczesnej adenotonsillektomii lub strategią uważnego czekania. Wyniki polisomnograficzne, poznawcze, behawioralne i zdrowotne oceniano na początku badania i na 7 miesięcy.
Wyniki
Średnia wyjściowa wartość dla pierwotnego wyniku, uwagi i funkcji wykonawczej w ocenie rozwojowej neuropsychologicznej (z ocenami od 50 do 150 i wyższymi punktami wskazującymi na lepsze funkcjonowanie), była bliska średniej populacji wynoszącej 100, a zmiana z wartość wyjściowa do obserwacji nie różniła się istotnie w zależności od grupy badanej (średnia [. SD] poprawa, 7,1 . 13,9 w grupie wczesnego adenotonsillektomii i 5,1 . 13,4 w grupie oczekującej na leczenie, P = 0,16). Natomiast znacznie poprawiono wyniki w zakresie zachowań, jakości życia i polisomnograficzne oraz znacznie większe zmniejszenie objawów we wczesnej grupie adenotonsillektomii niż w grupie czuwania-oczekiwania. Normalizację wyników polisomnograficznych zaobserwowano u większego odsetka dzieci z grupy wczesnej adenotonsillektomii niż w grupie czuwania (79% vs. 46%).
Wnioski
W porównaniu ze strategią wyczekiwanego oczekiwania, leczenie chirurgiczne zespołu obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci w wieku szkolnym nie poprawiło znacząco uwagi ani funkcji wykonawczych mierzonej testami neuropsychologicznymi, ale zmniejszyło objawy i poprawiło wtórne wyniki zachowania, jakość życia, i wyniki polisomnograficzne, dostarczając w ten sposób dowodów na korzystne efekty wczesnej adenotonsillektomii. (Finansowane przez National Institutes of Health; CHAT ClinicalTrials.gov number, NCT00560859.)
Wprowadzenie
Zespół obturacyjnego bezdechu dziecięcego z dzieciństwa wiąże się z licznymi niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi, w tym deficytami poznawczymi i behawioralnymi.11 Najbardziej znanym czynnikiem ryzyka zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w dzieciństwie jest przerost adenotonowy. Tak więc podstawowym leczeniem jest adenotonsillektomia, która rocznie wykonuje ponad 500 000 zabiegów w samych Stanach Zjednoczonych.2 Niemniej jednak nie przeprowadzono kontrolowanych badań oceniających korzyści i ryzyko związane z adenotonsillektomią w porównaniu z czujnym wyczekiwaniem w przypadku leczenia zespół obturacyjnego bezdechu sennego.
Badanie Tętnicy Adenotonsillektomii u Dzieci (CHAT) zostało zaprojektowane w celu oceny skuteczności wczesnej adenotonsillektomii w porównaniu z czułemnym oczekiwaniem z opieką wspierającą, w odniesieniu do czynników poznawczych, behawioralnych, jakości życia i snu po 7 miesiącach obserwacji, u dzieci z zespół obturacyjnego bezdechu sennego
[więcej w: przychodnia chrzanowskiego gdynia, vitaral cena, małgorzata szelewicka ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea”

 1. Anna Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: kulturystyka sklep[...]

 2. Olivier Says:

  Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

 3. Chuckles Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: granulator tworzyw sztucznych[...]

 4. Crash Override Says:

  Samemu się jest tępotą i innych pouczać

 5. Vanessa Says:

  Article marked with the noticed of: Gabinet kosmetyczny Lublin[...]

 6. Lena Says:

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: małgorzata szelewicka przychodnia chrzanowskiego gdynia vitaral cena