Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Dane zarówno od opiekunów, jak i nauczycieli dostarczały niezależnych ocen behawioralnych. Badanie miało również ograniczenia. Nie dotyczyło ono dzieci poniżej 5 roku życia, w których często występuje obturacyjny zespół bezdechu sennego. Ponieważ dzieci, które przedłużyły desaturację oksyhemoglobiny lub przyjmowały leki przeciw ADHD, wyników badań nie można ekstrapolować na te wrażliwe grupy. Możliwe, że okres obserwacji nie był wystarczająco długi, aby pokazać pełną odpowiedź na operację. Nie ma wystarczających danych podłużnych, aby określić, kiedy odzyskiwanie jest maksymalne. Możliwe, że następstwa neurobehawioralne związane z sennością ustępują szybko, podczas gdy te związane z hipoksemią mogą wynikać z uszkodzenia neuronów i trwać dłużej, aby rozwiązać.
Przeprowadzono łącznie 200 testów interakcji, uzyskując 23 istotne interakcje; 10 znaczących interakcji byłoby oczekiwanych przez przypadek. Dlatego wyniki analiz eksploracyjnych należy traktować ostrożnie.
Wśród dzieci w wieku szkolnym z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego bez długotrwałego desaturacji oksyhemoglobiny, wczesna adenotonsillektomia, w porównaniu ze strategią uważnego czekania z opieką wspomagającą, nie skutkowała istotnie większą poprawą naszego wcześniej określonego pierwotnego wyniku, punktacja na formalnym teście uwaga i funkcja wykonawcza po okresie 7 miesięcy. Jednakże wczesna resekcja ścięgna była związana ze znaczną poprawą kilku innych wcześniej określonych wyników wtórnych, z których wiele miało rozmiary od umiarkowanych do dużych40, a zatem prawdopodobnie klinicznie istotne, w tym wyniki polisomnograficzne; zgłaszane przez opiekuna pomiary funkcji wykonawczych, zachowania i objawów bezdechu we śnie; oraz raporty o zachowaniach nauczycieli. Korzystne efekty wczesnej adenotonsillektomii zaobserwowano u dzieci nie otyłych, a także u otyłych dzieci. Normalizacja wyników polisomnograficznych u dużej liczby dzieci w grupie czuwającej z wyczekiwaniem oraz brak istotnego obniżenia funkcji poznawczych w tej grupie wskazują, że postępowanie medyczne i ponowna ocena po okresie obserwacji mogą być ważną opcją terapeutyczną.
[patrz też: cital ulotka, oprogramowanie cital ulotkaiczne, cital ulotkaia implanty ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 9”

 1. Bruno Says:

  polski personel medyczny…

 2. Piotr Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kraków stomatolog[...]

 3. Criss Cross Says:

  kurcze nie wiem co mam czy pluca czy oskrzela

 4. Candy Butcher Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Icoone Wrocław[...]

 5. Julita Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

 6. Izabela Says:

  [..] Cytowany fragment: ashwagandha dawkowanie[...]

 7. Lady Killer Says:

  lekarze nie chcą dawać skierowania na badania i do specjalistów

Powiązane tematy z artykułem: cital ulotka krew i śluz w kale medicus dukla