Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2018

Odczyny polisomnograficzne, a także objawy i zachowania, uległy większej poprawie dzięki wczesnej adenotonsillektomii niż z czujnym wyczekiwaniem, zarówno u dzieci otyłych, jak iu nieotyłych. Wyniki te potwierdzają strategię wczesnej adenotonsillektomii u dzieci otyłych i nieotyłych w leczeniu zaburzeń fizjologicznych zespołu obturacyjnego bezdechu sennego i związanych z nimi objawów, ale podkreślają potrzebę uważnego obserwowania otyłych dzieci po operacji. U czarnych dzieci odnotowano cięższe przypadki zespołu obturacyjnego bezdechu sennego niż białe dzieci4; obserwowaliśmy również cięższe przypadki tego zespołu wśród dzieci czarnych na początku badania. Czarne dzieci w obu grupach miały niższy poziom normalizacji wyników polisomnograficznych niż dzieci innych ras, ale podobnie jak dzieci innych ras miały stosunkowo większą poprawę wyników polisomnograficznych z wczesną adenotonsillektomią niż z czujnym wyczekiwaniem. Jednak wczesna resekcja wyrostka rdzenia kręgowego w porównaniu z czujnym wyczekiwaniem wiązała się z mniejszą względną poprawą wskaźników zachowania i objawów u czarnych dzieci zgłaszanych przez opiekunów niż u dzieci innych ras. Różnice utrzymywały się w analizach skorygowanych o otyłość, wyjściowe wyniki behawioralne i dochody gospodarstw domowych oraz w analizach ograniczonych do dzieci, u których rozpoznano zespół obturacyjnego bezdechu sennego. Przyczyny tej nierówności rasowej są niejasne. Możliwe wyjaśnienia obejmują różnice w oczekiwaniach rodziców, mechanizmach radzenia sobie lub postrzeganiu zachowania ich dziecka oraz obecność czynników ryzyka dla problemów behawioralnych niezwiązanych z obturacyjnym bezdechem sennym.
Dzieci z cięższymi przypadkami zespołu obturacyjnego bezdechu sennego wykazały większą absolutną poprawę wyników polisomnograficznych z wczesną adenotonsillektomią niż z czułą kontrolą, chociaż jako grupa rzadziej wykazywały normalizację wyników niż dzieci z mniej poważnymi przypadkami. Cięższe przypadki zespołu obturacyjnego bezdechu sennego nie wiązały się z różnicami między dwiema grupami pod względem wyników poznawczych, behawioralnych lub objawów.
Operacja była związana z niskim odsetkiem powikłań okołooperacyjnych; wskaźnik niepowodzenia leczenia był również niski, ale ograniczał się do grupy czuwającej z wyczekiwaniem. Tak więc, badanie to wspiera ogólne bezpieczeństwo zarówno wczesnej resekcji adenotonsillektomii, jak i uważnego oczekiwania, ale sugeruje potrzebę monitorowania klinicznego u dzieci leczonych zachowawczo.
Mocne strony tego badania obejmują dużą próbkę, randomizowany projekt, standaryzację pomiarów, oślepienie kluczowych pracowników, szeroką reprezentację geograficzną i rasową oraz wysokie wskaźniki follow-up
[podobne: psychoterapia warszawa ursynów, dentysta od dziąseł, leczenie pod mikroskopem warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dentysta od dziąseł leczenie pod mikroskopem warszawa psychoterapia warszawa ursynów