Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Odczyny polisomnograficzne, a także objawy i zachowania, uległy większej poprawie dzięki wczesnej adenotonsillektomii niż z czujnym wyczekiwaniem, zarówno u dzieci otyłych, jak iu nieotyłych. Wyniki te potwierdzają strategię wczesnej adenotonsillektomii u dzieci otyłych i nieotyłych w leczeniu zaburzeń fizjologicznych zespołu obturacyjnego bezdechu sennego i związanych z nimi objawów, ale podkreślają potrzebę uważnego obserwowania otyłych dzieci po operacji. U czarnych dzieci odnotowano cięższe przypadki zespołu obturacyjnego bezdechu sennego niż białe dzieci4; obserwowaliśmy również cięższe przypadki tego zespołu wśród dzieci czarnych na początku badania. Czarne dzieci w obu grupach miały niższy poziom normalizacji wyników polisomnograficznych niż dzieci innych ras, ale podobnie jak dzieci innych ras miały stosunkowo większą poprawę wyników polisomnograficznych z wczesną adenotonsillektomią niż z czujnym wyczekiwaniem. Jednak wczesna resekcja wyrostka rdzenia kręgowego w porównaniu z czujnym wyczekiwaniem wiązała się z mniejszą względną poprawą wskaźników zachowania i objawów u czarnych dzieci zgłaszanych przez opiekunów niż u dzieci innych ras. Różnice utrzymywały się w analizach skorygowanych o otyłość, wyjściowe wyniki behawioralne i dochody gospodarstw domowych oraz w analizach ograniczonych do dzieci, u których rozpoznano zespół obturacyjnego bezdechu sennego. Przyczyny tej nierówności rasowej są niejasne. Możliwe wyjaśnienia obejmują różnice w oczekiwaniach rodziców, mechanizmach radzenia sobie lub postrzeganiu zachowania ich dziecka oraz obecność czynników ryzyka dla problemów behawioralnych niezwiązanych z obturacyjnym bezdechem sennym.
Dzieci z cięższymi przypadkami zespołu obturacyjnego bezdechu sennego wykazały większą absolutną poprawę wyników polisomnograficznych z wczesną adenotonsillektomią niż z czułą kontrolą, chociaż jako grupa rzadziej wykazywały normalizację wyników niż dzieci z mniej poważnymi przypadkami. Cięższe przypadki zespołu obturacyjnego bezdechu sennego nie wiązały się z różnicami między dwiema grupami pod względem wyników poznawczych, behawioralnych lub objawów.
Operacja była związana z niskim odsetkiem powikłań okołooperacyjnych; wskaźnik niepowodzenia leczenia był również niski, ale ograniczał się do grupy czuwającej z wyczekiwaniem. Tak więc, badanie to wspiera ogólne bezpieczeństwo zarówno wczesnej resekcji adenotonsillektomii, jak i uważnego oczekiwania, ale sugeruje potrzebę monitorowania klinicznego u dzieci leczonych zachowawczo.
Mocne strony tego badania obejmują dużą próbkę, randomizowany projekt, standaryzację pomiarów, oślepienie kluczowych pracowników, szeroką reprezentację geograficzną i rasową oraz wysokie wskaźniki follow-up
[podobne: komornik wojtyna, polfilin cena, vitaral cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 8”

 1. Speedwell Says:

  Z tych warzyw piję sok który wyciskam

 2. Eryk Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: microblading[...]

 3. Brajan Says:

  W owocach kolcowoju też występują konkretne związki

 4. Antoni Says:

  [..] Cytowany fragment: krzesło do masażu[...]

 5. Houston Says:

  W suplemencie jest dużo składników potrzebnych przy chorobie tarczycy

 6. Jerzy Says:

  Article marked with the noticed of: Gainery[...]

 7. Samuel Says:

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

Powiązane tematy z artykułem: komornik wojtyna polfilin cena vitaral cena