Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Jednak inne testy wykazały dowody zmian w zachowaniu. W SKRÓCIE znalazły się większe ulepszenia, które oceniają funkcje wykonawcze i zachowania na podstawie wyników dzieci w codziennych czynnościach, wśród dzieci losowo przydzielonych do wczesnej adenotonsillektomii niż wśród osób wyznaczonych do czujnego czekania. Ponieważ opiekunowie byli świadomi interwencji, możliwe jest, że na poprawę wyniku BRIEF w grupie wczesnej adenotonsillektomii wpłynęły oczekiwania rodzicielskie. Ewentualnie dzieci leczone z wczesną adenotonsillektomią mogły lepiej radzić sobie z zadaniami w mniej kontrolowanych, rzeczywistych warunkach (takich jak te, w których oceniano wyniki BRIEF) niż w ściśle nadzorowanym środowisku oceny uwagi NEPSY oraz domena wykonawcza, w której dzieci bezpośrednio wchodzą w interakcję z psychometrem. Wyniki wcześniejszych badań wykazujących bardziej zdecydowane wpływy na oceny zachowania opiekuna niż na testy psychometryczne są zgodne z każdą z tych możliwości33 Istniała także znacznie większa poprawa wyników w Skali ocen Connersa, mierząc niepokój i impulsywność oraz labilność emocjonalną, w grupie wczesnej adenotonsillektomii niż w grupie czuwania-oczekiwania. Ulepszenia, które uznano za małe lub umiarkowane, zaobserwowano zarówno w wynikach zgłaszanych przez opiekunów, jak i w raportach zgłaszanych przez nauczycieli, co sugeruje, że pozytywna zmiana w zachowaniu wynika nie tylko z wpływu niezauważanej oceny lub oczekiwań rodziców.
Na uwagę zasługuje zmniejszenie objawów zespołu obturacyjnego bezdechu sennego oraz poprawa jakości życia u dzieci leczonych operacyjnie, ze względu na znaczenie objawów i jakości życia związanej ze zdrowiem pacjentów i ich rodzin. Odkształcenia polisomnograficzne uległy znacznej poprawie po usunięciu tensotropii, z większą liczbą dzieci w grupie wczesnej adenotonsillektomii niż w grupie czuwania z normalizacją wyników polisomnograficznych (79% vs. 46%). Normalizacja wyników polisomnograficznych u znacznej większości dzieci losowo przydzielonych do wczesnej adenotonsillektomii jest zgodna z niektórymi, 34,35, ale nie wszystkimi, 36,37 badaniami. Wcześniejsze badania nierandomizowane mogły być ograniczone przez zróżnicowany nadzór nad bardziej objawowymi dziećmi.
Prawie połowa dzieci w grupie czuwania-oczekującej wykazała normalizację wyniku AHI. Poprawa ta mogła być spowodowana wzrostem dróg oddechowych lub regresją tkanki limfatycznej, rutynową opieką medyczną lub regresją do średniej.
Badanie to nie wykazało korelacji między ciężkością zespołu obturacyjnego bezdechu sennego, mierzonego za pomocą polisomnografii, a wynikami neurobehawioralnymi – stwierdzeniem podobnym do tego w innych badaniach.15,25 Brak korelacji może wynikać z wpływu niewystarczającego snu lub innych wpływów środowiskowych lub genetycznych.
Badania nad skutecznością adenotonsillektomii u otyłych dzieci wykazały sprzeczne wyniki38. W badaniu CHAT u otyłych dzieci w obu grupach stwierdzono niższą częstość normalizacji wyników polisomnograficznych niż u dzieci bez otyłości, chociaż częstość występowania zespołu obturacyjnego bezdechu sennego w grupie otyłej po zabiegu (33% dzieci) było niższe niż w niektórych badaniach, 5,38,39 prawdopodobnie dlatego, że CHAT ograniczono do osób w wieku przedszkolnym i wykluczono bardzo otyłych pacjentów
[patrz też: cital ulotkaia implanty, cital ulotka płock, cital ulotka ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 7”

 1. Victoria Says:

  korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

 2. Squatch Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu USG 3D[...]

 3. Sandra Says:

  Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

 4. Kazimierz Says:

  [..] Cytowany fragment: grzybica paznokci[...]

 5. Zod Says:

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

 6. Aurelia Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: trenbolone[...]

 7. 101 Says:

  Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

Powiązane tematy z artykułem: cital ulotka krew i śluz w kale ostemax