Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Zdarzenia niepożądane. Po randomizacji wystąpiło 15 ciężkich zdarzeń niepożądanych, z których 6 wystąpiło u dzieci losowo przydzielonych do wczesnej adenotonsillektomii, a 9 u osób wyznaczonych do czuwania (Tabela 3 oraz Wyniki i Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym). Łącznie 8 zdarzeń wiązało się z powikłaniami okołooperacyjnymi, z których 3 wystąpiły u dzieci losowo przydzielonych do czujnego oczekiwania, ale które przeszły na operację. Zidentyfikowano dziewięć niepowodzeń leczenia, wszystkie w grupie czuwającej z wyczekiwaniem. Dyskusja
Ta duża, randomizowana, kontrolowana próba leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci obejmowała rygorystyczną ocenę pomiarów poznawczych i behawioralnych, objawy bezdechu sennego i sen. Po siedmiomiesięcznym okresie interwencji, dzieci w wieku szkolnym z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego bez długiego desaturacji oksyhemoglobiny, które przeszły operację, nie miały istotnie większej poprawy uwagi i funkcji wykonawczej, mierzonej za pomocą testów neuropsychologicznych, niż dzieci w wieku dziecięcym. grupa czujnych oczekujących. Jednak zabieg chirurgiczny spowodował większe zmniejszenie objawów i większą poprawę zachowania, jakości życia i wyników polisomnograficznych, z wielkościami efektu w zakresie od umiarkowanego do dużego. Wyniki polisomnograficzne znormalizowano u większości dzieci (79%) w grupie wczesnej adenotonsillektomii, chociaż anomalie polisomnograficzne również ustąpiły u 46% dzieci losowo przydzielonych do czujnego oczekiwania. Wśród otyłych dzieci osoby losowo przydzielone do wczesnej adenotonsillektomii miały większe zmniejszenie objawów i większą poprawę wyników behawioralnych i polisomnograficznych niż osoby w grupie czuwającej.
Potencjalne poznawcze i behawioralne skutki zespołu obturacyjnego bezdechu sennego są poważnym problemem dla rodziców dzieci z tym zespołem22. Zdolność zespołu obturacyjnego bezdechu sennego przyczyniającego się do deficytów poznawczych jest poparta badaniami wykazującymi upośledzenie uczenia się u młodocianych szczurów narażonych na przerywana hipoksemia3 oraz badania obrazowe obrazujące uszkodzenie neuronów mózgowych u dzieci z zespołem.30 Poprzednie badania wykazały różnice w funkcji poznawczej dzieci z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego w porównaniu z kontrolnymi.19,27,31 Jednak wyjściowe wyniki poznawcze dzieci z zespołem obturacyjnego bezdechu sennego mieściły się w zakresie normy, co było podobne do tego w obecnym badaniu. Wykazano, że zaburzenia poznawcze i behawioralne ulegają zmniejszeniu po usunięciu adenotonsillektomii w niektórych, 24-27, 29, ale nie we wszystkich, 30 badaniach bez randomizacji, z niespójnością w zakresie zgłaszanego efektu po leczeniu.25,29,32 Poprzednie badania zostały ograniczone przez małe próbki brak randomizacji lub odpowiednich kontroli, heterogeniczne grupy badawcze i wyłączne poleganie na kwestionariuszach rodziców zamiast włączania testów neuropsychologicznych.
Nie zaobserwowaliśmy żadnej znaczącej różnicy między tymi dwiema grupami w zakresie zmiany od wartości początkowej do obserwacji w naszym głównym wyniku, uwagi i wyniku wykonawczej funkcji NEPSY; zatem nasz proces jest negatywny
[przypisy: travisto ulotka, towimor, miesien dwuglowy uda ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 6”

  1. Manimal Says:

    Nie ma co się bać

  2. Blister Says:

    [..] Cytowany fragment: laserowe leczenie żylaków[...]

  3. Disco Thunder Says:

    Jak się ma zapalenie oskrzeli to trzeba leżeć cały czas w łóżku ?

Powiązane tematy z artykułem: miesien dwuglowy uda towimor travisto ulotka