Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Wśród dzieci z cięższym obturacyjnym bezdechem sennym na początku badania (tj. Wynik AHI powyżej mediany), osoby losowo przydzielone do wczesnej adenotonsillektomii miały większą poprawę wyniku AHI niż te przydzielone do czujnego oczekiwania (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym) . Nie zaobserwowano interakcji między ciężkością zespołu obturacyjnego bezdechu sennego a leczeniem w odniesieniu do uwagi i wyniku wykonawczego w funkcji NEPSY lub wyników behawioralnych lub objawów. Analizy podgrup
Rysunek 2. Rysunek 2. Normalizacja wyników polisomenograficznych. Odsetek uczestników z normalizacją wyników polisomnograficznych (określanych jako wynik bezdechu [AHI] wynoszący <2 zdarzenia na godzinę lub wynik indeksu obturacyjnego bezdechu <1 zdarzenie na godzinę) jest pokazany dla dzieci czarnych w porównaniu do dzieci innych ras (Panel A), dzieci otyłe w porównaniu do dzieci bez otyłości (Panel B) i dzieci z wyjściowymi wynikami AHI powyżej mediany poziomu podstawowego 4,7 zdarzenia na godzinę w porównaniu z wyjściowymi wynikami AHI na poziomie mediany lub poniżej mediany poziomu podstawowego (Panel C). Wśród dzieci losowo przydzielonych do wczesnej adenotonsillektomii częstość występowania znormalizowanych wyników polisomnograficznych była istotnie wyższa wśród dzieci, które nie były czarne (P <0,001), dzieci, które nie były otyłe (P <0,001), i dzieci, które miały wyjściowy wynik AHI w lub poniżej wartości mediany (P <0,05). Podobnie wśród dzieci losowo przydzielonych do czujnego oczekiwania, częstość występowania znormalizowanych wyników polisomnograficznych była istotnie wyższa wśród dzieci nieczarnych (P <0,05), dzieci nieotyłych (P <0,001) i dzieci z wyjściowym wynikiem AHI na poziomie lub poniżej wartości mediany ( P <0,001).
Istotne różnice w podgrupach w odniesieniu do normalizacji wyników polisomnograficznych zaobserwowano w każdej z badanych grup. Niezależnie od przydzielonego leczenia, normalizacja wyników polisomnograficznych była obserwowana rzadziej u dzieci rasy czarnej niż u dzieci innych ras, u dzieci otyłych niż u dzieci bez otyłości oraz u dzieci z wyjściowym wynikiem AHI powyżej mediany niż u pacjentów z wyjściową AHI wynik na lub poniżej mediany (ryc. 2).
Inne analizy eksploracyjne
Nie zaobserwowano stałych zależności pomiędzy zmianami wyniku AHI a zmianami w innych wynikach badań, ani nie zaobserwowano istotnych różnic obserwowanych w modelach skorygowanych o dodatkowe zmienne towarzyszące lub ograniczonych do dzieci z niskimi wynikami poznawczymi na początku badania. Wykluczenie z analizy 24 dzieci, które nie otrzymały przydzielonej interwencji (8 dzieci z grupy wczesnej adenotonsillerektomii, które odmówiły zabiegu chirurgicznego, oraz 16 osób z grupy czuwających, które przeszły wcześniej operację) nie przyniosło istotnych zmian w wynikach badań (patrz Dodatek dodatkowy).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3
[przypisy: przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskoweia Kraków, przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskoweia katowice, przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dentysta dla dzieci przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe ud rehabilitacja