Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Średnia ocena wzrosła w obu grupach; różnica między grupami faworyzowała wczesną adenotonsillektomię, ale nie była istotna (P = 0,16). Analiza wrażliwości w celu oceny możliwego wpływu brakujących danych dała wyniki, które były zasadniczo identyczne z tymi przedstawionymi w tabeli 2. Istniało znacznie większe polepszenie na podstawie skali ocen Connersa wśród dzieci losowo przydzielonych do wczesnej adenotonsillektomii niż tych, którym przypisano czujne czekanie. Dane zgłoszone przez nauczyciela dla tego pomiaru, które były dostępne dla 212 dzieci, również wykazały znacznie większą poprawę w grupie wczesnej adenotonsillerektomii. Zgłoszony przez opiekuna wynik BRIEF był niższy (co wskazuje na poprawę) w grupie wczesnej adenotonsillerektomii, z niewielkim wzrostem punktacji w grupie oczekujących na czuwanie; wersja zgłoszona przez nauczyciela, dostępna dla 207 dzieci, wykazała zmiany, które towarzyszyły danym opiekuna, ale nie różniły się znacząco między grupami.
Objawy zespołu obturacyjnego bezdechu sennego mierzono za pomocą PSQ-SRBD i Epworth Sleepiness Scale, a ogólne i specyficzne dla choroby pomiary jakości życia oceniano za pomocą odpowiednio PedsQL i OSA-18. Wszystkie te przyrządy wykazywały znacznie większą redukcję objawów we wczesnej grupie adenotonsillektomii niż w grupie czuwania-oczekiwania. Wynik DAS nie zmienił się istotnie w żadnej z badanych grup (dane nie przedstawione).
Wynik AHI poprawił się w obu grupach, ale znacznie bardziej w grupie wczesnej adenotonsillektomii. Podobne wyniki zaobserwowano dla wskaźnika desaturacji tlenu (liczba razy na godzinę snu, w którym poziom tlenu we krwi spadł o 3% lub więcej od wartości wyjściowej) i poziomu hiperkapnii. Grupa wczesnej adenotonsillerektomii miała znacznie większe spadki wskaźnika pobudzenia i odsetka czasu snu w stadium N1 (lekki sen), co było zgodne z poprawioną ciągłością snu. Jednak nie zaobserwowano zmian w stadium N3 lub w śnie szybkim ruchem gałek ocznych. Normalizacja zespołu obturacyjnego bezdechu sennego, zdefiniowanego jako obniżenie zarówno wyniku AHI do mniej niż dwóch zdarzeń na godzinę, jak i wyniku OAI do mniej niż jednego zdarzenia na godzinę, 7-10 była bardziej powszechna w grupie wczesnej adenotonsillektomii niż w grupie czuwania z oczekiwaniem (79% vs. 46%, P <0,001).
Wpływ podstawowych cech
W odniesieniu do wszystkich wyników względne ulepszenia z wczesną adenotonsillektomią w porównaniu z czujnym wyczekiwaniem były podobne w podgrupach określonych według wieku lub statusu otyłości. Jednak względna poprawa w porównaniu z wczesną adenotonsillektomią była istotnie mniejsza wśród dzieci czarnych niż wśród dzieci innych ras w Skali ocen uczestników, SKRZYNKI i skali PSQ-SRBD (patrz Dodatek dodatkowy)
[hasła pokrewne: medicus dukla, miesien dwuglowy uda, diamed czechowice ]

Tags: , ,

No Responses to “Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 4”

 1. Alan Says:

  Ciekawe te informacje ale nie u nas

 2. Freak Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dieta pudełkowa wrocław[...]

 3. Laura Says:

  może i was dotyczy podobny problem

 4. Wooden Man Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Icoone Wrocław[...]

 5. Adrianna Says:

  Przerazajace to…

Powiązane tematy z artykułem: diamed czechowice medicus dukla miesien dwuglowy uda