Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Multistate Outer of Listeriosis związany z kantalupą AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Osiem ognisk (29%) miało nieokreśloną przyczynę. Przygotowanie kantalupa (tj. Mycie i krojenie) wpływa na poziom i wzrost zanieczyszczeń bakteriami ze skór. Aby zmniejszyć liczbę patogenów, FDA zaleca, aby przed rozcięciem melonów zostały one wyszorowane czystym pędzlem podczas mycia, a następnie wysuszone czystą ściereczką.22 Jednakże jest mało prawdopodobne, aby te etapy usunęły wszystkie patogeny obecne na skórze , zapobiegając pierwotnemu zanieczyszczeniu w środowisku rolniczym i przetwórczym, mającym krytyczne znaczenie dla bezpieczeństwa konsumentów. Kiedy kantalupa jest cięta, patogeny zanieczyszczające powierzchnię skórki mogą być przeniesione do miąższu.23 Po zaszczepieniu pulpa kantalupowa jest odpowiednim substratem do przeżycia i wzrostu L. monocytogenes, nawet w warunkach chłodzenia.
Niektóre badania wykazały większe zanieczyszczenie bakterii wśród melonów, które zostały przetworzone po zbiorach, niż melony świeże w terenie, 25,26, a wyniki naszych badań wskazują, że skażenie kantalupa najprawdopodobniej miało miejsce podczas operacji przetwarzania przeprowadzanych przez Farmę A. Niedawne wprowadzenie sprzęt przystosowany do zmian w procesach mycia i suszenia kantalupa prawdopodobnie spowodował powstanie warunków środowiskowych, które sprzyjały skażeniu kantalupa i dalszemu wybuchowi epidemii. To urządzenie nie zostało zaprojektowane do kantalupów ani do łatwego czyszczenia i dezynfekcji. Te czynniki prawdopodobnie sprzyjały kolonizacji patogenów i wzrostowi elementów wyposażenia, które były w kontakcie z cyklonami (np. Wałkami szczoteczkowymi i filcowymi), które mogły zaszczepić cyklopi i rozprzestrzenić L. monocytogenes na inne powierzchnie mające kontakt z żywnością. Wyniki testów środowiskowych potwierdzają tę hipotezę; tylko próbki uzyskane w lub bezpośrednio po nowo zainstalowanym sprzęcie dały L. monocytogenes. Miejsca niszowe dla portu L. monocytogenes, takie jak sprzęt przetwórczy, są uznawane za pierwotne źródła zanieczyszczeń w warunkach przetwarzania żywności i mogą powodować rozproszenie organizmów na żywność i inne powierzchnie w środowisku przetwarzania.27,28 Występowanie poliklonalnych L. monocytogenes podtypy związane z ogniskiem oznaczają wiele miejsc niszowych, rozległe i wielokrotne źródła zanieczyszczeń lub powtarzające się wprowadzanie L. monocytogenes w zakładzie przetwórstwa, które mogłyby promować stopniowe skażenie kantalupa. Ponadto, brak dezynfekcji i prekolacji cyklopi, w połączeniu z resztkową wilgotnością skórki po płukaniu i niedostatecznym krążeniem powietrza podczas schładzania, może sprzyjać amplifikacji L. monocytogenes obecnych na powierzchni skórki. Dane laboratoryjne z tego badania wspierają późniejsze przetwarzanie amplifikacji L. monocytogenes na cyklopi podczas przechowywania i dystrybucji; prawie wszystkie Farmy Cantantupy zebrane w sklepach w Colorado dały L
[hasła pokrewne: przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe, przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe Warszawa, oprogramowanie przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskoweiczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: badanie kwas moczowy cena bioptron tabela naświetlań przegladarka skierowan na leczenie uzdrowiskowe