Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Multistate Outer of Listeriosis związany z kantalupą AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Nie stwierdzono znaczących braków w praktykach uprawy, a listerii nie wykryto w próbkach środowiskowych lub kantalupach z pól produkcyjnych. Jednak ocena operacji przetwarzania wykazała, że mogą przyczynić się do skażenia i wzmocnienia L. monocytogenes, w tym nieodpowiedniego projektu obiektu i wyposażenia, co wyklucza skuteczne czyszczenie i sanityzację powierzchni stykających się z kantalupą i sąsiadujących oraz brak przechłodzenia kantalupa.15 Możliwe trasy dla L Zidentyfikowano również wprowadzanie monocytogenów, w tym ciężarówkę utrzymywaną w sąsiedztwie linii technologicznej i wykorzystywaną do ciągnięcia ubitych melonów do pracy bydła, niskiego poziomu zanieczyszczenia przychodzących kantalupów i wcześniejszego skażenia wyżej wymienionego sprzętu. Środki kontroli
W dniu 9 września 2011 r. CDPHE wydał pierwsze ostrzeżenie dla konsumentów, doradzając osobom o zwiększonym ryzyku dla listeriozy, by nie jeść kantalupa.16 Dodatkowe ostrzeżenia zdrowotne wydane następnie przez państwa, CDC i FDA uprzednio ostrzegały konsumentów o zwiększonym ryzyku nie jeść Region A Cantaloupe, a później poradził wszystkim konsumentom, aby unikali farmy A szczególnie w kantalupie. 10 września gospodarstwo A dobrowolnie wstrzymało zbieranie i przetwarzanie kantalupów oraz zaprzestało dalszej dystrybucji kantalupa; farma wydała dobrowolne wycofanie wszystkich całujących się kolonii 14 września.
Dyskusja
Był to duży wybuch epidemii listeriozy w USA, odnotowano 147 chorób i 33 zgony wśród mieszkańców 28 stanów. Konsumpcja kantalupa była istotnie związana z chorobą; Ustalenia dochodzeniowe potwierdziły, że źródłem zakażenia był cały kantalupa wyprodukowany przez jedną farmę w Colorado. Chociaż ciężkie choroby listeriozy prawdopodobnie zostaną potwierdzone kulturowo i zgłoszone, prawdopodobnie pojawiły się dodatkowe choroby związane z epidemią, ale nie zostały one zidentyfikowane.1
Ogniska chorób przenoszonych przez żywność, związane ze świeżymi produktami, w tym kantalupami, są coraz częściej zgłaszane, a nowe kombinacje patogen-nośnik zostały zidentyfikowane we współczesnych epidemiach związanych z produkcją.17-19 Należy odnotować, że ten wybuch listeriozy był związany z całymi produktami. Wcześniejsze badania wiązały sporadyczną listeriozę z konsumpcją wstępnie wyciętych melonów w placówkach handlowych [20], a wybuch epidemii listeriozy w Australii w 2010 r. Był spowodowany skażonym spadkiem i kantalupiem stosowanym w komercyjnie przygotowywanej sałatce owocowej.21 Z 28 ognisk chorób związanych z kantalupą zgłoszonych do CDC w okresie od 1973 r. do 2003 r. łączna liczba 21 (75%) była powiązana z przygotowanymi na skalę przemysłową, wstępnie kantalupa. Jedenaście z 28 ognisk (39%) było powodowanych przez salmonellę, 7 (25%) przez norowirus i przez Campylobacter jejuni i Escherichia coli O157: H7 (4%); żaden nie był spowodowany przez L
[przypisy: przychodnia na andersa, dentysta dla dzieci, cukrzyca typu lada ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: cukrzyca typu lada dentysta dla dzieci przychodnia na andersa