Peeling tyfusowy - niedobór naukowy, coraz większy wpływ

Troskliwy tyfus, systemowa, zagrażająca życiu choroba o ogromnym zasięgu występowania w Azji i na wyspach Oceanu Spokojnego i Oceanu Indyjskiego, pozostaje niezwykle zaniedbany. Odkrycie tej zakaźnej choroby na Chiloé w Chile (patrz raport Weitzela i wsp., Strony 954-61) i jej wykrycie w Afryce podkreślają fakt, że dotychczas poświęcaliśmy jej zbyt mało uwagi i rozwijaliśmy zbyt mało odpowiedniego doświadczenia. Podczas II wojny światowej armie sprzymierzonych zostały złapane na płasko, gdy 18 000 ich żołnierzy zachorowało na...

Multistate Outer of Listeriosis związany z kantalupą AD 6

Jednak cantalupy regionu A są powszechne na rynkach w Kolorado podczas rocznych zbiorów (od lipca do września), a śledztwo śledzące potwierdziło dostępność kantalupa w regionie A we wszystkich sklepach, w których początkowi pacjenci z Colorado zgłaszali zakup kantalupa. Łącznie znaczący związek między konsumpcją kantalup a chorobą związaną z epidemią, specyficzna dla pacjentów wzmianka o kantalupie regionu A, wstępne informacje dotyczące śledzenia wstecznego oraz dostępność kantalupy regionu A na rynkach detalicznych w ...

Ataksja, demencja i hipogonadotropizm wywołany nieuporządkowaną ubikwitością AD 6

Stwierdzenia neuroradiologiczne i neuropatologiczne. Panel A przedstawia strzałkowy obrazowanie mózgu z rezonansem magnetycznym w skali T2 z użyciem T2. Widać atrofię móżdżku dyfuzorowego (strzałkę) i atrofię korową. Panel B pokazuje obraz poprzeczny uzyskany za pomocą obrazowania odzysku inwersji z osłabionym płynem, ujawniając wiele wyraźnych i zlewnych ognisk hiperintensywności w istocie białej. W Panelu C, analiza immunohistochemiczna sekcji mózgu hipokampa od Pacjenta 2 pokazuje neuronalne inkluzyjne intranuklearn...

LMO2 i Gene Therapy dla ciężkiego złożonego niedoboru odporności

Chociaż stosunek ten był wyższy niż normalny (normalny molowy nadmiar cząsteczek prekursorowych o 9 rano, do 10 razy większa niż liczba cząsteczek dojrzałej kortykotropiny), 13 był mniej nienormalny niż defekt w przetwarzaniu proinsuliny. Ponieważ prekursory kortykotropowe mają pewną (<10%) reaktywność krzyżową w teście kortykotropowym, stężenia dojrzałej kortykotropiny były prawdopodobnie niższe niż wskazują wartości testu. Stężenie glukagonu w czczo w osoczu wynosiło 20 pmol na litr (normalny zakres, 20 do 40). Choci...

Najnowsze zdjęcia w galerii e-protetyka:

331#co decyduje o stopniu zagrożenia życia poparzonego , #szpital szaserów warszawa izba przyjęć , #szpital prokocim rejestracja , #przychodnia andersa , #bioptron tabela naświetlań , #choroba von gierkego , #strój pielęgniarki allegro , #co na katar zatokowy , #psychoterapia warszawa ursynów , #diabelska plansza ouija cda ,