Multistate Outer of Listeriosis związany z kantalupą AD 7

Nie stwierdzono znaczących braków w praktykach uprawy, a listerii nie wykryto w próbkach środowiskowych lub kantalupach z pól produkcyjnych. Jednak ocena operacji przetwarzania wykazała, że mogą przyczynić się do skażenia i wzmocnienia L. monocytogenes, w tym nieodpowiedniego projektu obiektu i wyposażenia, co wyklucza skuteczne czyszczenie i sanityzację powierzchni stykających się z kantalupą i sąsiadujących oraz brak przechłodzenia kantalupa.15 Możliwe trasy dla L Zidentyfikowano równ...

Randomizowany Trial of Adenotonsillectomy for Childhood Sleep Apnea AD 4

Średnia ocena wzrosła w obu grupach; różnica między grupami faworyzowała wczesną adenotonsillektomię, ale nie była istotna (P = 0,16). Analiza wrażliwości w celu oceny możliwego wpływu brakujących danych dała wyniki, które były zasadniczo identyczne z tymi przedstawionymi w tabeli 2. Istniało znacznie większe polepszenie na podstawie skali ocen Connersa wśród dzieci losowo przydzielonych do wczesnej adenotonsillektomii niż tych, którym przypisano czujne czekanie. Dane zgłoszone prze...

Zachęty dla lekarzy klinicznych do udostępniania danych cd

Typowym oczekiwaniem może być udostępnianie autorstwa, chyba że oryginalny zespół odmówi. Użytkownicy drugorzędni mogą lepiej zrozumieć zbiór danych, jeśli ściśle współpracują z osobami, które zaplanowały proces i zarządzały danymi. Specjaliści kliniczni mogą zwiększyć swoje wysiłki i wpływ zestawu danych, jeśli będą współpracować przy dodatkowych analizach. Ci, którzy nie mają czasu ani zasobów, aby sami wykonać dodatkowe analizy, mogą współpracować z innymi badacz...

Znaczenie kliniczne ekspresji mieloid-antygen w ostrej białaczce limfoblastycznej wieku dziecięcego ad

Szpitalnicy powoli podejmowali istotne badania nad odkryciami związanymi z powszechnymi chorobami szpitalnymi, które obserwują lub prowadzili wieloośrodkowe próby nowych metod diagnostycznych lub terapeutycznych. Ten niedobór ogranicza wiarygodność szpitali w środowisku akademickim i postęp w tej dziedzinie. Chociaż nadal uważamy, że model szpitalny jest najlepszym gwarantem wysokiej jakości, skutecznej opieki szpitalnej, oczywiste jest, że dzisiejsza presja wymaga innowacyjnych podejść w ...

Najnowsze zdjęcia w galerii e-protetyka:

331#bioptron tabela naświetlań , #choroba von gierkego , #strój pielęgniarki allegro , #co na katar zatokowy , #psychoterapia warszawa ursynów , #diabelska plansza ouija cda , #eskulap białystok białówny , #przychodnia na andersa , #choroba von gierkego , #nadczynność tarczycy u mężczyzn ,