Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Kontrola tytoniu w erze Obamy – znaczny postęp, pozostałe wyzwania ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wszyscy ci nominowani skupili uwagę i energię na kontroli tytoniu. Koh, na przykład, poprowadził wysiłki w celu opracowania pierwszego kompleksowego planu strategicznego HHS, aby zmierzyć się z używaniem tytoniu w Ameryce4 i utworzył Komitet Sterujący ds. Kontroli Tytoniu HHS, który co miesiąc gromadził kluczowe agencje HHS w celu koordynowania działań departamentów mających na celu ograniczenie używania tytoniu. Zaangażowane agencje HHS (w tym National Cancer Institute, Narodowy Instytut ds. Narkomanii, Centra Medicare i Medicaid Services oraz Administracja ds. Nadużywania Substancji i Mentalnych Usług Zdrowotnych) wykorzystały narzędzia i możliwości, jakie daje nowe prawodawstwo zwiększenie interwencji w zakresie kontroli tytoniu. HHS skierowali 200 milionów dolarów z ARRA na uruchomienie Community Putting Prevention to Work, programu, który zachęcił 22 miasta i okręgi do wdrożenia opartych na dowodach strategii mających na celu ograniczenie używania tytoniu. We wrześniu 2011 r. CDC przyznało ponad 100 mln USD na fundusze prewencyjne poprzez nowy program o nazwie Community Transformation Grants, aby pomóc państwom, społecznościom i plemionom w całym kraju we wdrażaniu programów kontroli tytoniu. Oba te programy zapewniły bardzo potrzebne fundusze, ponieważ zmniejszono stanowe lokalne fundusze ograniczające palenie tytoniu.
W marcu 2012 r. CDC uruchomiła pierwszą płatną ogólnokrajową kampanię edukacyjną dotyczącą tytoniu Porady od byłych palaczy , która zawiera fascynujące historie byłych palaczy żyjących z chorobami związanymi z paleniem i niepełnosprawnością. CDC szacuje, że kampania Porady pomogła przynajmniej 400 000 palaczom rzucić palenie na dobre od 2012 roku i ma zapobiegać co najmniej 17 000 przedwczesnych zgonów.4
CTP FDA było w centrum wysiłków federalnych, w tym zakazu produkcji i sprzedaży papierosów o smaku owoców lub słodyczy; zakaz używania twierdzeń wprowadzających w błąd, takich jak niski , lekki i łagodny ; wydanie ostatecznego domniemanego rozporządzenia, które rozszerza jego kompetencje w stosunku do wyrobów tytoniowych o e-papierosy, cygara oraz fajki i fajki wodne; przeprowadzanie ponad 600 000 inspekcji sprzedawców detalicznych w celu zapewnienia zgodności z przepisami ograniczającymi sprzedaż wyrobów tytoniowych młodym ludziom oraz wydawanie listów ostrzegawczych, kar pieniężnych i zakazów sprzedaży tytoniu za naruszenia; wymaganie od producentów wyrobów tytoniowych podawania składników i poziomów szkodliwych i potencjalnie szkodliwych składników w ich produktach; i uruchomienie Rzeczywistych kosztów i innych kampanii informacyjnych ostrzegających młodzież przed zagrożeniami związanymi z wyrobami tytoniowymi.
Skumulowane skutki tych działań legislacyjnych, regulacyjnych i politycznych mogą spowodować efekt kuli śniegowej – spadek palenia, który przyspieszył w latach Obamy (patrz wykresy). Postęp ten spowodował, że całkowite wyeliminowanie używania tytoniu w Stanach Zjednoczonych wydaje się możliwe, a nie jedynie aspiracyjne.
Opierając się na tym postępie, raport 50-lecia Generalnego Chirurga, The Health Consequences of Smoking (2014), nakreślił serię konkretnych i wykonalnych kroków mających na celu wyeliminowanie używania tytoniu w Ameryce.5 Postęp, który już się dokonał, nie przemawia za przyszłą pasywnością; Argumentuje za ciągłymi działaniami, od utrzymywania krajowych kampanii medialnych po rozszerzanie oferty poradnictwa dotyczącego używania tytoniu i leczenia lekami (zob. Działania mające na celu dalsze obniżenie stóp palenia w Stanach Zjednoczonych).
Ścieżka prowadząca do zmniejszenia liczby osób palących w erze Obamy stanowi mapę drogową dla wyeliminowania palenia w Stanach Zjednoczonych
[więcej w: krew i śluz w kale, diamed czechowice, mateusz jarzębiak instagram ]

Tags: , ,

No Responses to “Kontrola tytoniu w erze Obamy – znaczny postęp, pozostałe wyzwania ad”

  1. Old Orange Eyes Says:

    Poziom wiedzy lekarzy I-szego kontaktu jest porażający.

  2. Klara Says:

    [..] Cytowany fragment: usuwanie zaćmy[...]

  3. Mental Says:

    marchewka kalorie nie ma za dużo,

Powiązane tematy z artykułem: diamed czechowice krew i śluz w kale mateusz jarzębiak instagram