Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Extreme Home Makeover – rola intensywnej domowej opieki zdrowotnej ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Obecne programy obejmują Presbyterian Healthcare at Home w Albuquerque w Nowym Meksyku; Intensywne domowe usługi opieki zdrowotnej VA oferowane w 11 ośrodkach; i oferty od Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles i Kaiser Permanente Riverside Medical Center w Riverside w Kalifornii. Opublikowane raporty dotyczące doświadczeń Presbyterian Healthcare są korzystne. Koszty opieki nad pacjentami w programie Opieka zdrowotna w domu były o 19% niższe niż w przypadku kohorty spełniającej kryteria, i chociaż 30-dniowe stawki za korzystanie z szpitala po leczeniu były podobne, wskaźniki zadowolenia pacjentów były wyższe.4 Ponadto, 323 z 348 korzyści Medicare Pacjentom, którym zaproponowano opcję, wybrano intensywną opiekę domową nad ostrą opieką szpitalną. Liderzy programu poinformowali, że rozwój intensywnych ścieżek opieki zdrowotnej w domu umożliwił im pełne poznanie szeregu dostępnych usług opieki zdrowotnej w domu, co jest kluczowym krokiem w rozwijaniu pełnego kontinuum opieki środowiskowej. Zamiast intensywnych interwencji w domu, wyłącznie jako narzędzia do opieki po przebytym ostrym okresie, zdali sobie sprawę z możliwości intensywnych interwencji domowych w celu zastąpienia kosztownych, opartych na obiektach interwencji, szczególnie w przypadku słabszych lub mniej mobilnych pacjentów, którzy mieli tendencję do wysokiej jakości leczenia. wykorzystanie usług.
Niektóre części składowe domowego widma już istnieją. Systemy opieki zdrowotnej mogą dostosowywać opiekę domową w domu, opiekę paliatywną w domu oraz programy opieki kompleksowej dla osób w podeszłym wieku (PACE, program Ośrodków Opieki Zdrowotnej i Usług Medicaid [CMS]) z domową opieką stworzyć zestaw usług społecznościowych. Zastąpienie intensywnych interwencji w zakresie opieki zdrowotnej w domu dla opieki szpitalnej może radykalnie zmienić opiekę domową jako istotną część tych usług.
Jednym z zagrożeń może być uruchomienie intensywnej opieki domowej przez pacjentów, którzy mogą ich nie potrzebować. W rzeczy samej, niektórzy obserwatorzy zgłaszali pytania, dotyczące ogólnie opieki domowej, dotyczące odpowiedniego wykorzystania i zastępowania formalnej (płatnej) opieki nad nieformalnymi (nieopłacanymi) usługami, a obawy związane z indukowanym wykorzystaniem ograniczały rozbudowę modeli opieki domowej.5 Jednak popyt sterowany podażą nie jest zjawiskiem nowym. Potrzebujemy dalszych badań, aby wyjaśnić rodzaje spraw, które można z pożytkiem przekierować ze szpitali na intensywne programy domowej opieki zdrowotnej. Empirycznie wiemy, że istnieją pacjenci, którzy potrzebują częstego, ale nie stałego nadzoru i technologii o umiarkowanej intensywności, takich jak usługi infuzyjne i systemy dostarczania tlenu, ale mało prawdopodobne jest, aby wymagali intensywnej opieki, operacji lub usług opieki trzeciej rangi podczas bardziej rutynowych przyjęć.
Dlatego ważnym wyzwaniem będzie opracowanie solidnych kryteriów kwalifikowalności do selekcji na intensywne ścieżki domowej opieki zdrowotnej. Wybór pacjentów jest problemem, który należy pilnie rozwiązać, jeśli mamy opracować rozwiązania operacyjne wykorzystujące te ścieżki w celu ograniczenia możliwego do uniknięcia i niewłaściwego wykorzystania w szpitalach. Doświadczenia w Australii ilustrują wartość, jaką intensywne domowe usługi zdrowotne mogą zapewnić pacjentom i szerszemu systemowi.
W systemach opieki zdrowotnej, które ponoszą pełne ryzyko kosztów i pełną odpowiedzialność za wyniki, możliwość zastąpienia takich usług hospitalizacją ma sens, biorąc pod uwagę różnice w kosztach między leczeniem szpitalnym a opieką domową
[patrz też: miesien dwuglowy uda, vitaral cena, mateusz jarzębiak instagram ]

Tags: , ,

No Responses to “Extreme Home Makeover – rola intensywnej domowej opieki zdrowotnej ad”

 1. Agata Says:

  Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

 2. Olaf Says:

  Article marked with the noticed of: najlepsza dieta pudełkowa[...]

 3. Cosmo Says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

 4. Sidewalk Enforcer Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ortodonta w lublinie[...]

 5. Rozalia Says:

  Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

 6. Flint Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: herbata zielona[...]

 7. Kazimierz Says:

  pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

Powiązane tematy z artykułem: mateusz jarzębiak instagram miesien dwuglowy uda vitaral cena