Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Jednocześnie, chociaż liczba nowotworów o wysokim stopniu złośliwości była wyższa w grupie finasterydu niż w grupie placebo (333 vs. 286), względny wzrost o 17% w odsetku nowotworów o wysokim stopniu złośliwości w grupie okres obserwacji był niższy niż stawka 27% w badaniu pierwotnym (chociaż przy różnych mianownikach dla liczby uczestników, stawki nie są bezpośrednio porównywalne). W ciągu 18 lat obserwacji od momentu rozpoczęcia leczenia PCPT nie stwierdzono istotnego zwiększenia ryzyka zgonu u mężczyzn otrzymujących finasteryd (współczynnik ryzyka 1,02; p = 0,46). 15-letnia stopa przeżycia w każdej z dwóch grup wynosiła około 78%. Wśród mężczyzn, u których zdiagnozowano raka gruczołu krokowego, nie było istotnej różnicy między odsetkiem zgonów po dacie postawienia diagnozy (współczynnik hazardu z finasterydem, 1,01, P = 0,90). Współczynnik ryzyka zgonu wśród mężczyzn z zaawansowanym rakiem w grupie placebo, w porównaniu z grupą finasterydową, wynosił 0,94 (95% CI, 0,70 do 1,27, P = 0,68). Szacowany 10-letni wskaźnik przeżycia wynosił około 79% w każdej z dwóch badanych grup. Rozpoznanie nowotworu o wysokiej złośliwości w badanej populacji miało dobre rokowanie i nie było oczywistej różnicy w przeżyciu między dwiema grupami. Jednak szeroki przedział ufności dla współczynnika hazardu oznacza, że nie możemy wykluczyć ryzyka zmniejszenia o 30% ryzyka śmierci o 27% w grupie placebo, w porównaniu z grupą finasterydu.
To badanie i jego analiza mają ograniczenia. Źródłem większości zgłoszonych zgonów było SSDI. Ze względu na zmiany w SSDI w listopadzie 2011 r. Brakujące numery ubezpieczenia społecznego dla 390 mężczyzn (196 w grupie finasterydów i 194 w grupie placebo), a także możliwość błędów w wprowadzaniu danych numerów ubezpieczenia społecznego, niektóre z ofiar śmiertelnych nie zostały zidentyfikowane. Nie ma jednak powodu, by przypuszczać, że zgon byłby różnie odbierany w zależności od grupy badanej. Przyczyna śmierci większości mężczyzn nie była dostępna, w związku z czym nie można ustalić śmiertelności specyficznej dla raka prostaty. Ponieważ całkowita liczba nowotworów złośliwych o wysokim stopniu złośliwości była mała, a w tej podgrupie było tylko 177 zgonów, nie było wystarczającej ilości informacji, aby formalnie sprawdzić nie gorsze wyniki.
Dane z 18 lat obserwacji wykazały, że zastosowanie finasterydu przez okres 7 lat w ogólnej populacji mężczyzn ze średnim wiekiem przy włączeniu do badania w wieku 63,2 lat zmniejszyło ryzyko raka prostaty, ale nie miało istotnego wpływu na śmiertelność. To zmniejszenie ryzyka było spowodowane wyłącznie względną redukcją o 43% ryzyka niskiego stopnia raka u mężczyzn otrzymujących finasteryd, w porównaniu z placebo Chociaż zapobieganie tym nowotworom nie wydaje się zmniejszać ogólnej śmiertelności, zwiększone rozpoznanie raka prostaty o niskim stopniu złośliwości jest problematycznym produktem ubocznym testowania PSA, ponieważ leczenie to w niewielkim stopniu przynosi korzyści, a wszystkie formy terapii powodują znaczne obciążenie dla pacjenta i społeczeństwa.
[przypisy: cital ulotkaia implanty, cital ulotka, oprogramowanie cital ulotkaiczne ]

Tags: , ,

No Responses to “Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 8”

  1. Easy Sweep Says:

    poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

  2. Dr. Cocktail Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do redukcja zmarszczek[...]

  3. Kinga Says:

    Koszt w aptece bez recepty niecałe 20 zł.

Powiązane tematy z artykułem: cital ulotka krew i śluz w kale medicus dukla