Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Po 10 latach wskaźnik przeżycia wśród pacjentów z każdym stopniem złośliwości raka prostaty wyniósł 79,3% w grupie finasterydu i 79,5% w grupie placebo. Gdy mężczyźni byli klasyfikowani według stopnia raka, 10-letnie przeżycie wynosiło 83,0% w grupie finasterydu i 80,9% w grupie placebo wśród osób z niskimi odsetkami raka prostaty i 73,0% i 73,6% odpowiednio wśród osób z wysokim poziomem złośliwości – zaawansowanego raka gruczołu krokowego (ryc. 3). Gdy wyniki zostały ograniczone do podgrupy mężczyzn, u których rozpoznano raka prostaty w czasie oryginalnego raportu, 6 wyniki nie uległy zmianie. Test interakcji między leczeniem a stopniem złośliwości nowotworu nie był istotny (P = 0,32), co wskazuje, że różnica między grupami w ryzyku zgonu z powodu choroby o wysokim stopniu złośliwości nie była istotna. Nie można było obliczyć odsetka przeżycia specyficznego dla raka prostaty z powodu małej liczby mężczyzn, u których ustalono przyczynę zgonu.
Dyskusja
Chociaż wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego za pomocą testów PSA może prowadzić do zmniejszenia śmiertelności z powodu tej choroby, prowadzi to również do znacznego przedawkowania raka, w szczególności do diagnozy guzów o niskim stopniu złośliwości. Pomimo dowodów z jednego randomizowanego badania klinicznego wykazującego znaczące zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu raka prostaty z testami PSA, ryzyko nadmiernego wykrycia przyczyniło się w dużym stopniu do zalecenia amerykańskiej grupy zadaniowej ds. Usług prewencyjnych przeciwko testom PSA.17,18
Ryzyko wystąpienia tych guzów o niskim stopniu złośliwości wydaje się być znacznie zmniejszone przy zastosowaniu finasterydu. W oryginalnym PCPT stwierdzono względną redukcję o 38% ryzyka raka prostaty z wynikiem Gleasona od 2 do 6 (Tabela 1). Poważnym problemem, pomimo dowodów na zwiększone wykrywanie raka u mężczyzn otrzymujących finasteryd, był obserwowany bezwzględny wzrost liczby diagnozowanych nowotworów o wysokim stopniu złośliwości. 19 W 2011 r. Administracja ds. Żywności i leków nakazała rewizje etykiet dla 5. -inhibitory reduktazy stwierdzające, że leki mogą zwiększać ryzyko raka prostaty o wysokim stopniu złośliwości i nie są zatwierdzone do zapobiegania rakowi prostaty.12 W szczególności obawiano się, że nowotwory o wysokim stopniu złośliwości wykryte wśród mężczyzn otrzymujących finasteryd będą klinicznie bardziej agresywne a zatem bardziej śmiertelny. 20 Jeśli wzrost częstości raków gruczołu wysokiej jakości nie byłby artefaktem napędzanym finasterydem, ale raczej odzwierciedleniem nowych nowotworów o wysokim stopniu złośliwości wywołanych przez finasteryd, pewien wzrost śmiertelności wśród mężczyzn otrzymujących finasteryd powinien stać się oczywisty podczas długiego okresu. okresowe działania następcze
Z dodatkowym rokiem stwierdzenia choroby, nasza analiza nadal wykazuje znaczące zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka prostaty w grupie finasterydu w porównaniu z grupą placebo (10,5% vs
[patrz też: polfilin cena, towimor, przychodnia chrzanowskiego gdynia ]

Tags: , ,

No Responses to “Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 7”

 1. Alpha Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ortodoncja warszawa[...]

 2. Mr. Wholesome Says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

 3. Day Hawk Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: monitor cen[...]

 4. Witold Says:

  trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

Powiązane tematy z artykułem: polfilin cena przychodnia chrzanowskiego gdynia towimor