Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Względne ryzyko raka prostaty w grupie finasterydowej, w porównaniu z grupą placebo, według klasy raka. Z 188,880 kwalifikujących się mężczyzn, którzy zostali poddani randomizacji w pierwotnym badaniu, rak prostaty rozpoznano w 2401: 989 z 9423 (10,5%) w grupie finasterydu i 1412 z 9457 (14,9%) w grupie placebo (względne ryzyko w grupie finasterydu, 0,70; przedział ufności 95% [CI], 0,65 do 0,76; P <0,001). Z tych nowotworów 333 (3,5%) w grupie finasterydu i 286 (3,0%) w grupie placebo zostało ocenione jako wysokie (ocena Gleasona, 7 do 10) (ryzyko względne, 1,17, 95% CI, 1,00 do 1,37 ; P = 0,05). Szacunki względnego ryzyka dla rozpoznania raka gruczołu krokowego lub zaawansowanego raka prostaty w aktualnej analizie i oryginalnym raporcie przedstawiono w Tabeli 1. Zgony
Zgłoszono 5034 zgonów: 2538 w grupie finasterydu i 2496 w grupie placebo. W momencie przeszukania SSDI w bazie danych zarejestrowano 16 526 mężczyzn, a 16 163 (97,6%) podało numer ubezpieczenia społecznego, imię i nazwisko lub jedno i drugie. 390 mężczyzn (196 w grupie finasterydów i 194 w grupie placebo), dla których nie było ani pełnego nazwiska, ani numeru ubezpieczenia społecznego, zostało ocenionych w jednej instytucji, która zabroniła udostępniania tych danych. W sumie 3422 zgony (68,0% wszystkich zgonów) stwierdzono podczas wyszukiwania SSDI przeprowadzonego w maju 2012 roku.
Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla całkowitego przeżycia. W czasie randomizacji (1994-1997) mediana wieku uczestników wynosiła 63,2 lat. Według stanu na 31 października 2011 r. Wśród mężczyzn, którzy jeszcze żyli, mediana wieku wynosiła 78,7 lat. 15-letnia przeżywalność wyniosła 78,0% w grupie finasterydu i 78,2% w grupie placebo (ryc. 2). Nieskorygowany współczynnik ryzyka zgonu w grupie finasterydu wynosił 1,02 (95% CI, 0,97 do 1,08, P = 0,46); po uwzględnieniu wieku, rasy i rozpoznania raka gruczołu krokowego współczynnik ryzyka wynosił 1,03 (95% CI, 0,98 do 1,09, P = 0,26).
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki zagrożenia dla śmierci z dowolnej przyczyny i śmierci po rozpoznaniu raka prostaty. Ryc. 3. Ryc. 3. Przeżycie całkowite mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego, według stopnia raka. Nowotwory o niskim stopniu złośliwości miały wynik Gleasona od 2 do 6; nowotwory o wysokim stopniu złośliwości miały wynik Gleasona od 7 do 10. W sumie 163 nowotwory o nieznanej ocenie zostały wyłączone z tej analizy. Szacunkowe przeżycia odnotowano po 10 latach (zamiast 15 lat, jak na ryc. 2) ze względu na niewielką liczbę mężczyzn ocenionych na 15 lat.
Mediana wieku w chwili rozpoznania raka prostaty wynosiła 70 lat w dwóch badanych grupach. Wśród mężczyzn, u których zdiagnozowano raka gruczołu krokowego, współczynnik ryzyka zgonu w grupie finasterydu wynosił 1,01 (95% CI, 0,85 do 1,20, P = 0,90); po dostosowaniu do stopnia raka, wieku w momencie rozpoznania, rasy i rodzinnym raku prostaty współczynnik ryzyka wynosił 0,93 (95% CI, 0,78 do 1,12, P = 0,45) (Tabela 2)
[więcej w: towimor, polfilin cena, miesien dwuglowy uda ]

Tags: , ,

No Responses to “Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 6”

  1. Kalina Says:

    U mnie pojawił się nie jeden włókniak

  2. Rafał Says:

    [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: usg piersi opole[...]

  3. Toolmaker Says:

    Zawiera wsobie nie tylko wapń ale także witamine d

Powiązane tematy z artykułem: miesien dwuglowy uda polfilin cena towimor