Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Współzmienne uwzględnione w modelu przeżycia całkowitego to wiek, w którym weszły badania jako zmienna ciągła, rasa (czarna a nieczarna) i zależna od czasu zmienna dla rozpoznania raka prostaty. (Rasa i grupa etniczna były zgłaszane przez siebie). Współzmienne, które zostały uwzględnione w modelu przeżycia po diagnozie raka prostaty, były wiekiem diagnozy jako ciągła zmienna, rasa (czarna a nie-czarna), rodzinna historia prostaty rak (tak, a nie nie), wynik Gleasona (2 do 6 w stosunku do 7 do 10) i określenie interakcji między leczeniem a wynikiem Gleasona. Wszystkie podane wartości P są dwustronne, a wartość P mniejszą niż 0,05 uważano za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute). Założenie dotyczące zagrożeń proporcjonalnych dla obu modeli zostało przetestowane w module PROC PHREG. Wyniki
Rozpoznanie raka prostaty
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. Dane w polach zawierających cieniowanie zostały uwzględnione w głównym raporcie z 2003 r. Dotyczącym badania prewencji raka prostaty (PCPT). Wszystkie inne wyniki pochodzą z bieżącego badania kontrolnego. Mężczyźni z ujemnym wynikiem biopsji przeszli procedurę do marca 2003 r., Miesiąca, w którym dane zostały ocenzurowane w raporcie głównym. Mężczyźni, u których nie stwierdzono raka prostaty, nie poddali się biopsji po zakończeniu badania. Jeden uczestnik grupy finasterydu, który został sklasyfikowany jako mający niskorozmiarowy rak prostaty w raporcie głównym, został następnie przeklasyfikowany jako mający zaawansowaną śródnabłonkową neoplazję prostaty. Wśród mężczyzn, którzy byli włączeni do pierwotnego raportu, niektóre oceny raka prostaty zostały zmienione po dalszym centralnym patologicznym przeglądzie; Wartości przedstawione tutaj są ostatecznymi potwierdzonymi wartościami. Nowotwory, które nie przeszły centralnej oceny patologicznej, zostały sklasyfikowane jako mające nieznaną ocenę. Łącznie 390 mężczyzn (196 w grupie finasterydu i 194 w grupie placebo) zostało ocenionych w jednym ośrodku badawczym, który zakazał wydawania pełnego imienia i nazwiska uczestnika badania oraz numeru ubezpieczenia społecznego. Dane dotyczące tych mężczyzn zostały ocenzurowane w ostatnim dniu, w którym były znane z życia na podstawie danych z obserwacji PCPT.
Rysunek pokazuje kategoryzację uczestników według grupy badanej i statusu choroby i wskazuje, którzy uczestnicy zostali włączeni do bieżącej analizy, a także w głównym raporcie PCPT.6 Od czasu pierwotnego raportu do końca zbierania danych w czerwcu 2004 r. Rozpoznano dodatkowe 187 raków w grupie finasterydu i 265 w grupie placebo; tych nowotworów nowotwory o wysokim stopniu złośliwości rozpoznano u 47 mężczyzn w grupie finasterydu i 39 w grupie placebo.
Tabela 1
[więcej w: przychodnia chrzanowskiego gdynia, małgorzata szelewicka, polfilin cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 5”

 1. Leo Says:

  A co z innymi produktami?

 2. Magdalena Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Oprogramowanie dla stomatologii[...]

 3. Wojciech Says:

  Ja mam TSH, FT4 i TPO w normie

 4. Klara Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu swanson[...]

 5. Ksawery Says:

  Nie wiem już co robić

Powiązane tematy z artykułem: małgorzata szelewicka polfilin cena przychodnia chrzanowskiego gdynia