Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Dane, które zostały przesłane, zawierały pełne imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego. Przestudiuj badanie
PCPT został zaprojektowany w 1992 roku przez badaczy z National Cancer Institute, SWOG (wcześniej Southwest Oncology Group) i innych uczestniczących grup spółdzielczych. Badacze SWOG zebrali dane statystyczne z nadzorem od drugiego i trzeciego autora. Ten raport jest analizą post hoc, która nie została wstępnie sprecyzowana w oryginalnym protokole i została zaprojektowana przez pierwszych trzech autorów. Merck dostarczył finasteryd i placebo do pierwotnego badania, ale nie uczestniczył w projektowaniu lub nadzorze tego badania, w analizie danych ani w decyzji o przesłaniu manuskryptu do publikacji.
Analiza statystyczna
Zastosowaliśmy miarę względnego ryzyka w celu oszacowania związku między grupą badaną a diagnozą raka gruczołu krokowego i zaawansowanego raka prostaty. Wszyscy mężczyźni z dwóch grup badanych zostali włączeni do analizy ryzyka. Podstawowa analiza określona protokołem PCPT porównania leczenia raka gruczołu krokowego wymagała włączenia do porównania tylko mężczyzn, u których w 7-letnim okresie badania rozpoznano raka prostaty lub którzy mieli ujemny wynik biopsji końcowej. , jak doniesiono w 2003 r.6 Jednak w obecnej analizie ocenialiśmy niektóre nowotwory wykryte poza oryginalną, wcześniej określoną analizą danych z 7-letniego okresu badania, i nie potrzebowaliśmy już biopsji końcowej. Najbardziej obiektywne podejście polegało na włączeniu do analizy zaktualizowanego oszacowania względnego ryzyka wszystkich kwalifikujących się mężczyzn, którzy zostali poddani randomizacji.
W analizie przeżycia przeżywalność obliczono od daty randomizacji do daty zgonu z dowolnej przyczyny. Dane dla wszystkich mężczyzn, o których wiadomo było, że żyją lub którzy zmarli po 31 października 2011 r., Zostały poddane cenzurze w dniu 31 października 2011 r. Z powodu opóźnień w aktualizacji SSDI i zmian w SSDI w listopadzie 2011 r. Nakazujących, że państwa nie Dłuższe zezwolenie na udostępnianie danych dotyczących zgonów w Administracji Zabezpieczeń Społecznych.15,16 Dane dla mężczyzn bez numeru ubezpieczenia społecznego zostały ocenzurowane w ostatnim dniu, o którym wiedziano, że są żywe, zgodnie z danymi uzupełniającymi PCPT. W analizie przeżycia dla mężczyzn, u których zdiagnozowano raka gruczołu krokowego, przeżycie zostało obliczone od daty początkowej diagnozy do daty zgonu z dowolnej przyczyny lub daty cenzury danych. Nie mogliśmy obliczyć śmiertelności związanej z konkretną przyczyną, ponieważ dane dotyczące większości zgonów pochodziły z SSDI, co nie obejmuje przyczyny śmierci.
Model Cox został użyty do oszacowania współczynników ryzyka dla śmierci związanych z dwoma leczeniami, po dostosowaniu do czynników ryzyka
[patrz też: co na katar zatokowy, komornik wojtyna, szpital szaserów warszawa izba przyjęć ]

Tags: , ,

No Responses to “Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 4”

 1. Sky Bully Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Dentysta Wejherowo[...]

 2. Troubadour Says:

  Ja mam takie zmiany, małe, od 15 roku życia

 3. K-9 Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: kurs tatuażu[...]

 4. Tadeusz Says:

  Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

 5. Nightmare King Says:

  [..] Cytowany fragment: analiza cen[...]

 6. Old Regret Says:

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

Powiązane tematy z artykułem: komornik wojtyna szpital szaserów warszawa izba przyjęć turnus odchudzający dla dorosłych