Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Zbieranie danych i oceny raka prostaty były kontynuowane do czerwca 2004 r., Zapewniając do 10 lat ciągłej obserwacji dla większości uczestników badania. W 2005 r., 2 lata po opublikowaniu pierwotnego raportu, 6 zainicjowaliśmy długoterminowe badanie kontrolne13, w którym wzięli udział mężczyźni, u których rozpoznano raka prostaty podczas badania, z celami oszacowania czasu przerzutów i różnicy w zgon z przyczyn ogólnych i zgonów z powodu gruczołu krokowego u mężczyzn w grupie finasterydu, w porównaniu z grupą placebo. Wyniki tego badania uzupełniającego, które zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym ośrodku badawczym, zostały przedstawione tutaj. Wszyscy uczestnicy badania wyrazili pisemną świadomą zgodę.
W czasie, gdy rozpoczęto badanie kontrolne, wiele ośrodków badawczych zostało zamkniętych, a ośrodek statystyczny nie miał bezpośredniego kontaktu z uczestnikami. W rezultacie rejestracja była niższa niż oczekiwano, a z powodu braku wykonalności długoterminowe badanie kontrolne zostało zakończone maja 2009 r., A wszystkie aktywne gromadzenie danych zostało zatrzymane.
Rozpoznanie raka prostaty
Pierwotnym punktem końcowym PCPT był potwierdzony histologicznie rak prostaty, w tym rak prostaty wykryty podczas 7-letniego okresu leczenia i rak gruczołu krokowego, który został wykryty za pomocą biopsji gruczołu krokowego końca badania, jak podano wcześniej. .6 Nasze obecne badanie obejmuje wszystkie wykryte raki prostaty, w tym te, które nie spełniały definicji pierwotnego punktu końcowego, do czasu zakończenia zbierania danych. Większość próbek z biopsji gruczołu krokowego została poddana przeglądowi centralnemu przez niezależnych ekspertów patologów układu moczowo-płciowego, którzy nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Oceniliśmy raka gruczołu krokowego za pomocą wyniku Gleasona, z wynikiem dla każdego nowotworu określonego przez patologa badania. Guz o wysokim stopniu złośliwości zdefiniowano jako jeden z wynikiem Gleasona 7 do 10, a guza o niskim stopniu złośliwości jako o wyniku Gleasona od 2 do 6.
Zgony
Podczas PCPT, kiedy ośrodek statystyczny został poinformowany o śmierci uczestnika, pracownicy badań klinicznych zostali poproszeni o zebranie dokumentacji źródłowej w celu wyjaśnienia przyczyny zgonu. Dokumenty źródłowe zawierały świadectwo zgonu co najmniej, ale najlepiej streszczenie, które zostało przeanalizowane przez komitet ds. Przeglądu w punkcie końcowym, który następnie ustalił przyczynę śmierci. Aby poprawić dane dotyczące przeżycia, instytucjonalna komisja rewizyjna w ośrodku statystycznym zatwierdziła przeszukiwanie wskaźnika zgonu z Ubezpieczeń Społecznych (SSDI), który przeprowadzono w maju 2012 r. W celu oceny statusu przeżycia do 31 października 2011 r. (Z powodu przybliżonego sześciomiesięcznego opóźnienia w raportowaniu danych) .14 Poszukiwanie obejmowało wszystkich mężczyzn uczestniczących w PCPT, dla których numer ubezpieczenia społecznego był dostępny i którzy byli znani z życia pod koniec badania.
[więcej w: szpital szaserów warszawa izba przyjęć, mateusz jarzębiak instagram, vitaral cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Długoterminowa przeżywalność uczestników badania prewencji raka prostaty AD 3”

 1. Ludwik Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do prześcieradło jednorazowe[...]

 2. Cross Thread Says:

  mleko nie dostarcza wapnia

 3. Zuzanna Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: leczenie alkoholizmu[...]

 4. Nikodem Says:

  Mają nowoczesny sprzęt co również jest ważne wykonując takie badanie

Powiązane tematy z artykułem: mateusz jarzębiak instagram szpital szaserów warszawa izba przyjęć vitaral cena