Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Dbanie o pacjentów wymagających wysokich kosztów i wysokich kosztów – pilny priorytet cd

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Nawet gdy zachęty finansowe zostaną lepiej dostosowane, wyzwania związane z organizacją, zawodem i zarządzaniem związane z wprowadzeniem efektywnych modeli na większą skalę będą wymagały większej uwagi. Nowe systemy zachęt w ramach ACA, MACRA i innych inicjatyw są same w sobie eksperymentalne i będą wymagały oceny i udoskonalenia. Opieka o wyższym poziomie i bardziej przystępna cenowo dla pacjentów z HNHC będzie wymagać nowych poziomów współpracy między świadczeniodawcami, płatnikami, społecznościami, organizacjami opieki społecznej, pracownikami akademickimi, badaczami i innymi. Nasze pięć fundacji będzie współpracować, aby poprawić możliwości naszego narodu we wszystkich trzech ważnych obszarach wymienionych powyżej: wyjaśnianie potrzeb pacjentów z HNHC, wyjaśnianie najlepszych sposobów opieki nad nimi oraz pomoc w rozpowszechnianiu sprawdzonych podejść. Z zadowoleniem przyjmujemy zaangażowanie i wsparcie wszystkich zainteresowanych stron, dążących do poprawy funkcjonowania naszego systemu opieki zdrowotnej, zapewniając lepszą opiekę nad tą ważną i rosnącą populacją.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 27 lipca 2016 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z Commonwealth Fund (DB), John A. Hartford Foundation (TF) i Peterson Center on Healthcare (JS) – wszystko w Nowym Jorku; Fundacja SCAN, Long Beach, Kalifornia (BC); oraz Fundacja Roberta Wooda Johnsona, Princeton, NJ (JL).

Materiał uzupełniający
Referencje (5)
1. Hong CS, Siegel AL, Ferris TG. Dbanie o pacjentów o wysokich i wysokich kosztach leczenia: co stanowi skuteczny program zarządzania opieką. Nowy Jork: The Commonwealth Fund, 2014.

2. Rodriguez S, Munevar D, Delaney C, Yang L, Tumlinson A. Skuteczne zarządzanie wysokopodatkowymi populacjami Medicare. Waszyngton, DC: Avalere Health, 2014.

3. Anderson GF, Ballreich J, Bleich S, i in. Atrybuty wspólne dla programów, które z powodzeniem leczą osoby wymagające wysokich nakładów finansowych. Am J Manag Care 2015; 21: e597-600
Web of Science Medline
4. Rieder C, Langston C, Berman A, i in. Osiągnięcie lepszej opieki chronicznej przy niższych kosztach w kontinuum opieki zdrowotnej dla starszych Amerykanów. Waszyngton, DC: Engelberg Center for Health Care Reform, 2010.

5. Muhlestein D, McClellan M. Odpowiedzialne organizacje opiekuńcze w 2016 r .: wzrost i rozproszenie w sektorze prywatnym i publicznym. Blog poświęcony zdrowiu. 21 kwietnia 2016 r. (Http://healthaffairs.org/blog/2016/04/21/accountable-care-organizations-in-2016-private-and-public-sector-growth-and-dispersion).

Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (48)
Zamknij Cytowanie artykułów
Uprawnienia
Ryciny / Media
Wywiad audio
Wywiad z dr Davidem Blumenthalem na temat podejścia do opieki nad 5% pacjentów, którzy stanowią 50% rocznych wydatków na opiekę zdrowotną. (10:42) Pobierz
[hasła pokrewne: komornik wojtyna, krew i śluz w kale, mebel4u ]

Tags: , ,

No Responses to “Dbanie o pacjentów wymagających wysokich kosztów i wysokich kosztów – pilny priorytet cd”

 1. Aleksander Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: protetyka bielsko biała[...]

 2. Dawid Says:

  Początkowo wykonaliśmy test na alergie i nic nie wyszło

 3. Kornel Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentofobia[...]

 4. Juliusz Says:

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

Powiązane tematy z artykułem: komornik wojtyna krew i śluz w kale mebel4u