Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Dbanie o pacjentów wymagających wysokich kosztów i wysokich kosztów – pilny priorytet ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Przeszkodą w szerszym rozpowszechnianiu jest charakter programów. Zwykle są złożone i nowatorskie, z wieloma ruchomymi częściami – nowymi rodzajami personelu, takimi jak menedżerowie opieki; nowe możliwości technologii informacyjnej; nowe zadania, takie jak wizyty domowe. Niektóre wymagają nie tylko zmian w zachowaniu i klinicznym obiegu pracy, ale także adaptacji kulturowych, gdy profesjonaliści przyjmują nowe role w zespole opiekuńczym. Rozprzestrzenianie nowych modeli opieki nad pacjentami z HNHC jest znacznie trudniejsze niż rozpowszechnianie nowych leków lub urządzeń, a nawet bardziej dyskretne innowacje mogą rozproszyć się po dekadach. Kolejną przeszkodą w rozprzestrzenianiu była kwestia finansowa. Wprowadzanie nowych programów często wymaga wcześniejszych inwestycji ze strony pracowników służby zdrowia, ale wyniki finansowe, w tym zmniejszone korzystanie z opieki ambulatoryjnej i szpitalnej, są sprzeczne z zachętami w obowiązującym systemie zwrotu kosztów za usługę. W niektórych przypadkach innowatorzy nie wprowadzili przekonującej argumentacji biznesowej do przyjęcia. Lepsza opieka powinna przynieść lepsze wyniki kliniczne i funkcjonalne, większe zaangażowanie pacjentów i wzrost zadowolenia klinicystów – wszystko przy akceptowalnym, a nawet zmniejszonym całkowitym koszcie.
Na szczęście wiele ostatnich zmian w organizacji i finansowaniu opieki może zmniejszyć niektóre z tych przeszkód na drodze do powszechnego stosowania. Jednym z nich jest ruch w kierunku płatności opartych na wartości zarówno przez publicznych, jak i prywatnych płatników. Płatności oparte na wartości występują w wielu formach, ale większość z nich polega na nagradzaniu dostawców za kontrolowanie kosztów opieki przy zachowaniu lub poprawie jakości. Zgodnie z ustawą Affordable Care Act (ACA) utworzono 838 odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych, które łącznie obejmują ponad 28 milionów osób.5 W ramach programu Reasekuracja (MACRA) w ramach programu Medicare Access i CHIP (Children s Health Insurance Program) lekarze będą mieli silną motywację do przystąpienia. tak zwane alternatywne modele płatności. Podejścia te zwiększają odpowiedzialność usługodawców w zakresie jakości i kosztów opieki. Ponadto rosnąca liczba zapisów w planach Medicare Advantage i opieka zarządzana przez Medicaid zwiększają również częstość płatności opartych na wartości.
Aby odnieść sukces w ramach umów dotyczących płatności opartych na wartościach, dostawcy muszą uwzględnić koszty i poprawić jakość opieki dla populacji, które zużywają najwięcej zasobów i są narażone na ryzyko wystąpienia poważnych problemów z jakością opieki – to jest dla pacjentów HNHC. Te zmienione zachęty stanowią ważną nową szansę dla rozpowszechnienia modeli, które powoli rozprzestrzeniały się w przeszłości.
W przypadku wszystkich niedoskonałości technologii informacyjnej na temat zdrowia, jej rosnąca częstość stanowi istotną platformę do wdrażania aplikacji do zarządzania opieką nad pacjentami z HNHC. Technologia informacji o zdrowiu ma również kluczowe znaczenie dla gromadzenia danych potrzebnych do lepszego ukierunkowania programów poprzez zastosowanie modelowania predykcyjnego, które identyfikuje pacjentów, którzy mogą w przyszłości stać się HNHC. Dostawcy mogą następnie interweniować wcześnie, aby poprawić lub utrzymać zdrowie tych pacjentów. Dostępność ogromnych ilości zdigitalizowanych danych z dokumentacji medycznej i innych źródeł stwarza nowe możliwości doskonalenia takich metod, ale prace dopiero się rozpoczęły.
Co więcej, nawet najbardziej obiecujące modele opieki dla tej populacji pacjentów są dalekie od doskonałości i wymagają oceny i poprawy, ponieważ są wdrażane szerzej w różnych ustawieniach.
[podobne: ostemax, choroba von gierkego, krew i śluz w kale ]

Tags: , ,

No Responses to “Dbanie o pacjentów wymagających wysokich kosztów i wysokich kosztów – pilny priorytet ad”

 1. Kornel Says:

  [..] Cytowany fragment: Leczenie zębów[...]

 2. Jędrzej Says:

  Po raz pierwszy ktoś mówi, jak jest w rzeczywistości

 3. Lord Nikon Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentysta poznań[...]

 4. Voluntary Says:

  Nie wiem sam czy mam nadciśnienie czy nie

Powiązane tematy z artykułem: choroba von gierkego krew i śluz w kale ostemax