Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Pogląd Guyona

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Dawniej panował pogląd Guyona, że przewlekła gruźlica nerek jest sprawą wtórną, dołączającą się do gruźlicy narządów płciowych. Mianowicie utrzymywano, że u mężczyzn gruźlica narządu moczowego rozpoczyna się od gruźlicy jądra lub najądrza, stąd przechodzi na powrózek nasienny, gruczoł krokowy i pęcherz moczowy i dopiero potem na nerkę. Zgodnie z tym mówiono o wstępującej gruźlicy narządu moczowo-płciowego (tuberculosis tracius urogenitalis ascendens ). Pogląd ten został obalony między innymi przez prace naszego rodaka Motza. Udowodnrono, że gruźlica narządu moczowego rozpoczyna się w przeważnej większości przypadków od nerek. Zakażenie nerek następuje w okresie drugorzędnym zakażenia gruźliczego drogą krwi przez zawleczenie prątków gruźlicy do istoty rdzeniowej nerki (tuberculosis renun haematooenes s. descendens) z ogniska gruźliczego, znajdującego się najczęściej w węzłach chłonnych lub w płucach bardzo często już nieuchwytnego. Natomiast postać wstępująca (tuberculosis renie ascendens) zdarza się znacznie rzadziej, i to najczęściej w następstwie szerzenia się gruźlicy ż chorej nerki na drugą, nerkę poprzez moczowód i pęcherz moczowy. Zakażenie narządu moczowego prątkami gruźlicy może nastąpić także drogą naczyń chłonnych, np. w przypadku gruźlicy jajowodu albo też bezpośrednio przez przebicie do narządu moczowego ropnia opadowego z kręgosłupa lub żebra. Przypadki takiego zakażenia zdarzają się rzadko. Przez długie lata utrzymywano, że w początkowym okresie gruźlica nerek jest sprawą jednostronną i tłumaczono to tym, że tętnica nerkowa bywa nieraz po jednej stronie węższa a zastawki w żyłach nerkowych po obu stronach są często niejednakowo rozwinięte. W ostatnim jednak czasie przeważa pogląd (Fey i in.), że gruźlica dotyczy początkowo obu nerek, tylko że w większości przypadków w jednej z nich ulega samorzutnemu wyleczeniu. Anatomia patologiczna. Gruźlica narządu moczowego rozpoczyna się przeważnie od wysypania się gruzełków pod nabłonkiem wierzchołka piramidy nerkowej u szyjki jej brodawki. Sadowiąc się obok siebie gruzełki tworzą naciek, który w dalszym toku choroby serowaciej e, jednocześnie zaś sprawa szerzy się w głąb, niszczy tkankę nerkową i wiedzie do powstania jam, wypełnionych ropą gruźlicą (gruźlica nerki serowaciejąca jamista, tuberculosie renis serosocavernosa). Jamy mogą być zamknięte lub otwierać się do dróg moczowych. Szerząc się ku obwodowi nerki może gruźlica dojść do jej kory a nawet do torebki włóknistej i tłuszczowej. Wreszcie z nerki może pozostać tylko cienka warstwa kory oraz przegrody między jamami, tak iż nerka przedstawia się jakby pęcherz, wypełniony masami serowatymi i ropą. W zmienionych miejscach mogą odkładać się złogi wapniowe. Przebijając się do dróg moczowych masy serowate mogą wywoływać typowe zmiany gruźlicze w miedniczce nerkowej, moczowodzie i pęcherzu moczowym, skąd następnie może gruźlica przechodzić na drugi moczowód i na drugą nerkę. [podobne: towimor, co na katar zatokowy, komornik wojtyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Pogląd Guyona”

 1. Jester Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psychologia pracy[...]

 2. Voluntary Says:

  Sporo ciekawych informacji

 3. Agnieszka Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: chirurgia stomatologiczna[...]

 4. Tough Nut Says:

  Mam zapalenie płuc od 5-ciu lat, lekarze są bezsilni.

Powiązane tematy z artykułem: komornik wojtyna towimor turnus odchudzający dla dorosłych