Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

CIERPIENIE NERKOWE CIĘŻARNYCH (NEPHROPATHIA GRAVIDARUM)

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

RZUCAWKA PORODOWA. DRGAWKI PORODOWE. DRGAWKI CIĘżARNYCH (ECLAMPSIA GRAVIDARUM) Określenie. Przez miano: nephropathia gmvidarum lub eclatnpsia gmviclarum rozumie się chorobę, której najznamienniejsze cechy w okresie pełnego rozwoju choroby są następujące: 1) ze stanowiska patogenetycznego ścisły związek z ciążą; 2) ze stanowiska anatomiczno-patologicznego zmiany toksyczne zwyradniające w narządach wewnętrznych, przede wszystkim w nerkach i w wątrobie; 3) ze stanowiska klinicznego białkomocz, duże obrzęki, nadciśnienie tętnicze, utrata przytomności i drgawki, Jest to choroba swoista, odmienna od ostrego o podostrego zapalenia kłębków nerkowych, na które ciężarna, jak każda inna osoba, może zapadać, gdy na nią działają czynniki. Cierpienie nerkowe ciężarnych spostrzega się głównie pierwiastek w drugiej połowie ciąży, przeważnie w samym jej końcu. Ciąża bliźniacza a zdaniem niektórych także zaśniad owa usposabia do tej choroby. U kobiet, które przebyły pierwszą ciążę bez powikłania cierpieniem nerkowym ciężarnych, nie bywa go najczęściej podczas ciąż następnych. Natomiast u tych kobiet, które zapadły na to cierpienie w pierwszej ciąży, choroba może powtarzać się w następnych ciążach, zdarza się to jednak rzadko (mniej więcej w 3ro przypadków), zależnie może od nabycia oporności wskutek przebycia rzucawki. W razie powtarzania się choroby nawroty dotyczą najczęściej ciąż, przegrodzonych jedna od drugiej prawidłowymi ciążami. Okres, w którym powstają napady drgawek, ich liczba, natężenie i czas trwania mogą być w różnych ciążach rozmaite. W rzadkich przypadkach cierpienie nerkowe ciężarnych w postaci drgawek objawia się dopiero w początkowym okresie połogu, przy czym bywa znacznie częstsze po porodzie, ukończonym siłami natury niż po porodzie ukończonym operacyjnie. Po 12 dniu połogu spostrzegano chorobę bardzo rzadko. [patrz też: bha kwasy, kliniki stomatologiczne w warszawie, leczenie pod mikroskopem warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bha kwasy kliniki stomatologiczne w warszawie leczenie pod mikroskopem warszawa