Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Ataksja, demencja i hipogonadotropizm wywołany nieuporządkowaną ubikwitością AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2018

Ten raport pokazuje, że ataksja z hipogonadyzmem hipogonadotropowym może być spowodowana przez mutacje w RNF216, pojedynczo lub w połączeniu z mutacjami w OTUD4. Zarówno RNF216, jak i OTUD4 kodują białka, które regulują ubikwitynację, co wskazuje, że nieprawidłowości w tym podstawowym procesie komórkowym mogą mieć działanie patologiczne na móżdżek i hipokamp, białą substancję mózgową oraz podwzgórzowe i przysadkowe komponenty rozrodczej endokrynologicznej kaskady. Złożone heterozygotyczne mutacje terminacyjne w RNF216 w Pacjent 4 mocno implikują RNF216 jako gen sprawczy dla tego zespołu. Heterozygotyczne mutacje RNF216 stwierdzono u pacjentów w wieku od 5 do 8 lat, ale nie powodowały choroby u ich rodziców. Oligogeniczność oferuje oszczędne wytłumaczenie tych obserwowanych wzorców. Dziedziczenie oligogenne opisano w zespołach Bardeta-Biedla i Barttera, chorobie Hirschsprunga i izolowanym hipogonadyzmie hipogonadotropowym.19,22-27 W takim modelu oligogennym mutacje RNF216 mogą działać z mutacjami w innych loci genetycznych, wywołując chorobę.
Rzeczywiście wydaje się, że fenotyp w rodowodzie indeksu został wywołany przez interakcję hipomorficznych mutacji w RNF216 i OTUD4. Zahamowanie RNF216 lub OTUD4 u danio pręgowanego powodowało hipoplazję móżdżku, meftalię i małą tektę wzrokową. Zgodność tych fenotypów sugeruje, że RNF216 i OTUD4 działają w tym samym szlaku. Możliwość tę wzmacnia obserwacja epistatycznych interakcji między RNF216 i OTUD4, z równoczesnym znokautowaniem obu genów, co prowadzi do cięższych fenotypów. Podsumowując, odkrycia te potwierdzają digeniczny model, w którym mutacja OTUD4, w połączeniu z mutacją RNF216, odegrała istotną rolę w wywoływaniu choroby w rodowodowym rodowodzie. Przez rozszerzenie, w Pacjentach od 5 do 8, możliwe jest, że mutacje w innych, obecnie niezidentyfikowanych loci mogły działać w połączeniu z heterozygotycznymi mutacjami w RNF216, powodując chorobę. Oligogeniczność może być coraz częściej uznawana, ponieważ metody wykrywania tej architektury genetycznej, takie jak sekwencjonowanie egzomu, są szerzej stosowane.
RNF216 koduje ligazę ubikwityny E3, która łączy ubikwitynę z substratami białkowymi, znakując je w kierunku degradacji za pośrednictwem proteasomu. Znane cele RNF216 obejmują aktywatory poprzedzające sygnał jądrowy .B, który reguluje różnorodne procesy komórkowe. 28-31 RNF216 jest strukturalnie podobny do parkiny, ligazy ubikwityny E3, która jest zmutowana w recesywnej postaci choroby Parkinsona.32-34. neuronalne inkluzji wewnątrzjądrowych u pacjenta 2 może wskazywać, że neurodegeneracja związana z RNF216 ma podobieństwa nie tylko z chorobą Parkinsona, ale także z innymi zaburzeniami neurodegeneracyjnymi, w których znajdują się agregaty białkowe, takie jak choroba Huntingtona i choroba Alzheimera.35
OTUD4 koduje enzym deubikwitynujący
[więcej w: dentysta dla dzieci, przychodnia na andersa, co na katar zatokowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: co na katar zatokowy dentysta dla dzieci przychodnia na andersa