Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Ataksja, demencja i hipogonadotropizm wywołany nieuporządkowaną ubikwitością AD 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Fenotyp tektalny został uratowany przez rzut monetarny ludzkiego mRNA RNF216, ale wstrzyknięcie ludzkiego mRNA RNF216 kodującego R751C nie pozwoliło na uratowanie fenotypu (Figura 2), co sugeruje, że mutacja wpływa na funkcję kodowanego białka. Wstrzyknięcie blokującej splicing MO przeciw danio pręgowanemu otud4 (ryc. S3 w dodatkowym dodatku) również wywołało zmniejszenie rozmiaru tektów wzrokowych i móżdżku (Figura 3). Koniugacja zarówno rnf216 jak i otud4 MO wywołała znaczące zmniejszenie wielkości tektów wzrokowych w porównaniu z iniekcją samej MO rnf216 (P <0,001) (Figura 3). Podwójne wstrzyknięcie MO także spowodowało znaczną dezorganizację móżdżku w ponad 60% zarodków (Figura 3) i rozwój ciężkiego fenotypu móżdżku z całkowitą utratą integralności strukturalnej w około 30% zarodków, w porównaniu z jedynie 5 do 10 % zarodków, którym wstrzyknięto samo MR rnf216 lub otud4 (dane nie przedstawione). Ponadto, wstrzyknięcie z podwójną dawką MO spowodowało znaczną wartość oftalmii w porównaniu ze skromną małocząsteczką, gdy stosowano iniekcję MO w monoterapii (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Te fenotypy były swoiste, ponieważ jednoczesne wstrzykiwanie niezmutowanego ludzkiego mRNA RNF216 lub OTUD4 uratowało wszystkie fenotypy (Figura 3 i Fig. MRNA RNF216 kodujący mRNA R751C i OTUD4 kodujący G333V były mniej skuteczne w ratowaniu fenotypów indukowanych przez iniekcję podwójnie MO (Figura 3 i Fig. S4 w Dodatkowym Dodatku), co sugeruje nie tylko to, że te zmutowane allele kodują funkcjonalnie niedobór białek, ale także to, że Epistatyczne interakcje między tymi mutacjami przyczyniają się do fenotypu choroby w rodowodowym rodowodzie.
Charakterystyka kliniczna badanych pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Phenotypy kliniczne i genotypy RNF216 i OTUD4. Pacjenci od do 8, którzy nosili warianty w RNF216, mieli podobne historie kliniczne (Tabela 1). Przedstawiały one w wieku młodzieńczym lub wczesnej dorosłości hipogonadyzm hipogonadotropowy, ale nie stwierdzono żadnych innych nieprawidłowości przysadki mózgowej. Dysarthria była początkowym objawem neurologicznym u niektórych pacjentów, ale u niektórych pacjentów rozwinęła się ataksja prowadząca do uzależnienia od wózka inwalidzkiego i do zamknięcia łóżka u niektórych pacjentów. Demencja była również znacząca, ze zmianami osobowości i utratą pamięci występującą przy wystąpieniu choroby i mutyzmu oraz nieskoordynowanych, bezcelowych ruchów podczas końcowych etapów. Nieobecny oczopląs był nieobecny. Prezentacja Pacjentów od 9 do 12, którzy nie mieli wariantów w RNF216, była zupełnie odmienna od prezentacji Pacjentów od do 8 (Tabela 1). Obszerna ocena nie ujawniła żadnych znanych przyczyn ataksji u żadnego z pacjentów; nieprawidłowości mitochondrialne zidentyfikowano u Pacjentów 7 i 8 (Tabela
Rysunek 4
[przypisy: co na katar zatokowy, travisto ulotka, plivafem b ]

Tags: , ,

No Responses to “Ataksja, demencja i hipogonadotropizm wywołany nieuporządkowaną ubikwitością AD 5”

 1. Sugar Man Says:

  Widzę lekką poprawę

 2. Mr. 44 Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do łuszczyca[...]

 3. Konstanty Says:

  Badaja badaja i nic

 4. Krzysztof Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ból kręgosłupa[...]

 5. Marcel Says:

  jak byłam ostatnio na wakacjach to strasznie bolał mnei brzuch

 6. 3D Waffle Says:

  Article marked with the noticed of: badania psychologiczne[...]

 7. Michał Says:

  Trzeba przede wszystkim dbać o siebie i zdrowe nawyki

Powiązane tematy z artykułem: plivafem b travisto ulotka turnus odchudzający dla dorosłych