Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Ataksja, demencja i hipogonadotropizm wywołany nieuporządkowaną ubikwitością AD 3

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Sekwencjonowanie genomu przeprowadzone za pomocą DNA od pacjenta 3 zidentyfikowało 13 homozygotycznych wariantów, które były rzadkie i przewidywano, że są szkodliwe (Tabela S1 w dodatkowym dodatku), z których 2 były również homozygotyczne u dwóch innych dotkniętych rodzeństwa: RNF216 (NM_207111.3) c. 2251C . T, p.R751C i OTUD4 (NM_001102653.1) c.998G . T, p.G333V; te warianty nie zostały zidentyfikowane lub były heterozygotyczne u członków rodziny, których nie dotknięto (ryc. 1). RNF216 koduje ligazę ubikwitynową E3. Reszta R751 RNF216 znajduje się w drugiej z dwóch domen nazywanych domenami naprawdę interesującego nowego genu (RING) i jest konserwatywna dla kręgowców (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Przewiduje się, że wariant R751C będzie szkodliwy dla czterech programów prognostycznych i jest nieobecny w 13,006 chromosomach kontrolnych z projektu egzoszkieletowego egzaminu Exche (ESP) National Heart, Lung and Blood Institute oraz w 672 chromosomach od osób z Bliskiego Wschodu (w tym 36 chromosomów od osób palestyńskich ). OTUD4 koduje deubiquitinase (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Przewiduje się, że wariant G333V będzie szkodliwy przez trzy z czterech programów prognostycznych i znajduje się w 2 spośród 13 006 chromosomów z ESP i w żadnym z 672 chromosomów pochodzących od osób z Bliskiego Wschodu. Zarówno OTUD4, jak i RNF216 zostały zsekwencjonowane u dziewięciu chorych z siedmiu niepowiązanych rodzin. W OTUD4 nie zidentyfikowano rzadkich wariantów, ale mutacje w RNF216 zidentyfikowano w czterech probandach (rysunek i rysunek S1 w dodatkowym dodatku). Pacjent 4 miał złożone heterozygotyczne zmiany ramki i mutacje nonsensowne ([c.615_616delGA; p.E205DfsX15] i [c.1791T . A; p.C597X]). Zidentyfikowano trzy dodatkowe heterozygotyczne mutacje: c.414delG, p.G138GfsX74 u Pacjentów 5 i 6 (rodzeństwo); c.721 ° C . T, p.Q241X w Pacjent 7; i c.2149C . T, p.R717C w Pacjent 8; Przewiduje się, że mutacja missense w Pacjentu 8 będzie szkodliwa przez cztery programy predykcji.
Żaden z tych wariantów RNF216 nie występował w ESP, który zidentyfikował pięć innych wariantów uważanych za jawnie szkodliwe, a dziewięć uważanych za szkodliwe. Biorąc pod uwagę ten poziom zmienności genetycznej, obecność szkodliwych mutacji w pięciu z ośmiu probantów w tym badaniu przekraczała to, czego można by oczekiwać przypadkowo (P <1 × 10-13, dokładny test Fishera). Grail, 14 DAPPLE, 15 Endeavour, 16 sieci punktowanych InWeb, 17 i CNVconnect18 zostały wykorzystane do zidentyfikowania potencjalnych połączeń między RNF216, OTUD4 i genami, o których wiadomo, że są powiązane z ataksją lub hipogonadyzmem hipogonadotropowym; nie znaleziono takich połączeń. Testy RT-PCR specyficzne dla allelu nie pozwoliły zidentyfikować utajonych mutacji wpływających na stabilność transkrypcji lub mRNA w nieuszkodzonych allelach pacjentów 5, 6 i 7 (ryc. [podobne: co na katar zatokowy, polfilin cena, vitaral cena ]

Tags: , ,

No Responses to “Ataksja, demencja i hipogonadotropizm wywołany nieuporządkowaną ubikwitością AD 3”

  1. 57 Pixels Says:

    też przez długi okres czasu myślałam, że mnie boli żołądek

  2. Turnip King Says:

    Article marked with the noticed of: zielona herbata[...]

  3. Franciszek Says:

    ja proponuje udać się do dobrego endokrynologa

Powiązane tematy z artykułem: polfilin cena turnus odchudzający dla dorosłych vitaral cena