Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Ataksja, demencja i hipogonadotropizm wywołany nieuporządkowaną ubikwitością AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Segregacja mutacji RNF216 i OTUD4 w indeksie rodowód i identyfikacja dodatkowych mutacji RNF216 w niepowiązanych probandach. Siedmiopokoleniowy rodowód pokazany w Tablicy A obejmuje Pacjentów 1, 2 i 3, z których wszyscy prezentowali ataksję, demencję i hipogonadyzm hipogonadotropowy i byli homozygotyczni zarówno dla RNF216 p.R751C, jak i OTUD4 p.G333V. Podwójne linie oznaczają pokrewne związki. Wykazano, że genotypowane, nienaruszone elementy rodziny są homozygotyczne pod względem niezmutowanych alleli (oznaczonych symbolem +) lub heterozygotycznych pod względem jednej lub obu zmian. Rodowody pokazane w Tablicy B dotyczą rodzin dodatkowych pacjentów z mutacją dodatnią dla RNF216 (Pacjenci od 4 do 8), z których wszyscy prezentowali ataksję i hipogonadyzm hipogonadotropowy. Kwadraty oznaczają członków rodziny męskiej, kręgi członków rodziny płci żeńskiej, stałe symbole dotknięte członkami rodziny, ukośniki zmarłych członków rodziny, rodzeństwo diamentów obu płci, poronienia trójkąta i liczby arabskie liczby rodzeństwa lub poronienia. Nasze badanie objęło 12 pacjentów z ataksją i hipogonadyzmem hipogonadotropowym z ośmiu rodzin. Rodowody rodziny wskaźników i cztery z pozostałych siedmiu rodzin pokazano na rycinie 1. Pacjenci zostali skierowani do Szpitala Ogólnego w Massachusetts w celu oceny klinicznej lub genetycznej w latach 2000-2010. Badanie zostało zatwierdzone przez ludzki komitet badawczy szpitala, oraz pisemną świadomą zgodę dla wszystkich uczestników zapewnił uczestnik lub upoważniony przedstawiciel.
Analiza genetyczna
Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie exome DNA z Pacjenta 3 z rodziny wskaźników. Zestawy danych zastosowane do analizy exome w tym badaniu uzyskano z dbGaP na stronie www.ncbi.nlm.nih.gov/gap poprzez numer dostępu dbGaP phs000475.v1.p1. Geny kandydujące zostały zsekwencjonowane u członków rodziny i osób niepowiązanych. Zastosowano algorytmy komputerowe do przewidywania patogenności wariantów i do identyfikacji interakcji między genami kandydującymi a genami, o których wiadomo, że są powiązane z ataksją lub hipogonadyzmem hipogonadotropowym. Przeprowadzono specyficzne dla allelu testy odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy (RT-PCR) z RNA od pacjentów 5, 6 i 7 (patrz sekcja Metody w Dodatkowym dodatku, dostępna w pełnym tekście tego artykułu). .
Ocena neuropatologiczna i endokrynologiczna
Mózg Pacjenta 2 uzyskano w ciągu 6 godzin po śmierci. Analizę immunohistochemiczną przeprowadzono z użyciem przeciwciał przeciwko ubikwitynie, tau i .-synukleinie. Mikroskopię elektronową przeprowadzono zgodnie ze standardowymi procedurami. Szczegółowe fenotypowanie endokrynologiczne dotyczące reprodukcji przeprowadzono u 5 pacjentów, zgodnie z opisem w poprzednim raporcie12 oraz w rozdziale dotyczącym metod w dodatkowym dodatku.
Badania dango pręgowanego
Oligonukleotydy morfolinowe (MO) do wyciszania danio pręgowanego rnf216 i otud4 wstrzykiwano sam lub z niezmutowanym lub zmutowanym ludzkim matrycowym RNA (mRNA) kodującym RNF216, mRNA kodującym OTUD4 lub obydwa (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku).
Wyniki
Badania genetyczne
Pójście spokrewniony rodowód rodziny indeksu (samopomocowa rodzina palestyńska) obejmuje trzech rodzeństwa (pacjentów 1, 2 i 3) z ataksją i hipogonadyzmem hipogonadotropowym
[hasła pokrewne: przychodnia chrzanowskiego gdynia, ostemax, szpital szaserów warszawa izba przyjęć ]

Tags: , ,

No Responses to “Ataksja, demencja i hipogonadotropizm wywołany nieuporządkowaną ubikwitością AD 2”

 1. Dancing Madman Says:

  Article marked with the noticed of: regulator ładowania mppt. kontroler ładowania[...]

 2. Prometheus Says:

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

 3. Ksawery Says:

  [..] Cytowany fragment: najlepsze odchudzanie[...]

 4. Vagabond Warrior Says:

  Moja mama tez im wierzyla

 5. Rita Says:

  Article marked with the noticed of: krem[...]

 6. Remigiusz Says:

  Polecam sobie poczytać tutaj o konsekwencjach

Powiązane tematy z artykułem: ostemax przychodnia chrzanowskiego gdynia szpital szaserów warszawa izba przyjęć