Protetyka i stomatologia
Zdrowie i protetyka

Zróżnicowane źródła zakażenia C. difficile zidentyfikowane w sekwencjonowaniu całego genomu AD 2

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Poprzednie badania łączące dane z hospitalizacji i genotypowania wykazały, że przekazywanie przez kontakt szpitalny z pacjentami z zakażeniem C. difficile stanowi mniej niż 25% nowych przypadków 10,11. Jednak takie badania nie definitywnie nie opisały roli objawowej pacjenci w trakcie transmisji, ani też nie uwzględniają potencjalnego rozprzestrzeniania się na oddziałach szpitalnych przez ruch pacjentów, personelu i sprzętu12 lub potencjalnego rozprzestrzeniania się z kontaktów społeczności. Przekazywanie w poziomie od pacjentów z objawami nadal jest postrzegane jako źródło większości przypadków infekcji i stanowi podstawę najnowszych wytycznych w zakresie profilaktyki.13
Ocena przenoszenia w całym szpitalu za pomocą typowania sekwencyjnego multilocus lub rybotypowania jest utrudniona przez dużą liczbę pacjentów, którzy mają wspólny genotyp i kontakt w szpitalu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Zróżnicowane źródła zakażenia C. difficile zidentyfikowane w sekwencjonowaniu całego genomu

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Uważano, że infekcja Clostridium difficile jest przenoszona głównie w ramach opieki zdrowotnej. Jednak rozprzestrzenienie endemiczne utrudniło identyfikację dokładnych źródeł infekcji i ocenę skuteczności interwencji. Metody
Od września 2007 r. Do marca 2011 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ataksja, demencja i hipogonadotropizm wywołany nieuporządkowaną ubikwitością AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Deubiquitinases umożliwiają recykling docelowych białek i samej ubikwityny i często działają w połączeniu z konkretnymi ligazami E3. Na przykład deubiquitinase ataxin-3 przeciwdziała zdolności parkin do ubikwitynacji.36 Na podstawie tego i innych przykładów, 37 OTUD4 i RNF216 mogą być podobnie połączone w partnerstwie koregulacyjnym. Postępujące i osłabiające otępienie obserwowane u pacjentów z mutacjami RNF216 (pacjenci od do 8) odróżnia ich od innych pacjentów z ataksją i hipogonadyzmem hipogonadotropowym. Ponadto zaobserwowaliśmy zmiany w istocie białej mózgu u wszystkich pacjentów z neurodegeneracją związaną z RNF216, co sugeruje, że takie zmiany mogą stanowić stałą cechę tego zespołu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ataksja, demencja i hipogonadotropizm wywołany nieuporządkowaną ubikwitością AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
April 18th, 2018

Ten raport pokazuje, że ataksja z hipogonadyzmem hipogonadotropowym może być spowodowana przez mutacje w RNF216, pojedynczo lub w połączeniu z mutacjami w OTUD4. Zarówno RNF216, jak i OTUD4 kodują białka, które regulują ubikwitynację, co wskazuje, że nieprawidłowości w tym podstawowym procesie komórkowym mogą mieć działanie patologiczne na móżdżek i hipokamp, białą substancję mózgową oraz podwzgórzowe i przysadkowe komponenty rozrodczej endokrynologicznej kaskady. Złożone heterozygotyczne mutacje terminacyjne w RNF216 w Pacjent 4 mocno implikują RNF216 jako gen sprawczy dla tego zespołu. Heterozygotyczne mutacje RNF216 stwierdzono u pacjentów w wieku od 5 do 8 lat, ale nie powodowały choroby u ich rodziców. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries